Gaseste un avocat specializat

Avocatoo magazin GDPR

Monitorul Oficial nr. 325, 326, 327, 328 din 13 aprilie 2018

Monitorul Oficial nr. 325 din 13 aprilie 2018

Președintele României
Decret privind eliberarea din funcție a unui judecător

Nr. 337 din 12-Aprilie-2018

Curs online GDPR

Președintele României
Decret privind eliberarea din funcție a unui judecător

Nr. 338 din 12-Aprilie-2018

Președintele României
Decret privind eliberarea din funcție a unui judecător

Nr. 339 din 12-Aprilie-2018

Președintele României
Decret privind eliberarea din funcție a unui judecător

Nr. 340 din 12-Aprilie-2018

Președintele României
Decret privind eliberarea din funcție a unui judecător

Nr. 341 din 12-Aprilie-2018

Președintele României
Decret privind eliberarea din funcție a unui judecător

Nr. 342 din 12-Aprilie-2018

Președintele României
Decret privind eliberarea din funcție a unui judecător

Nr. 344 din 12-Aprilie-2018

Președintele României
Decret privind eliberarea din funcție a unui judecător

Nr. 343 din 12-Aprilie-2018

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 3, art. 4 alin. (1), art. 5 alin. (1) și (3), art. 7, art. 8 alin. (1) și (5), art. 10 și ale art. 11 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligațiilor asumate prin credite, precum și a Legii nr. 77/2016, în ansamblul său

Nr. 13 din 18-Ianuarie-2018

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 3, art. 4, art. 5 alin. (3) și ale art. 11 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligațiilor asumate prin credite

Nr. 19 din 18-Ianuarie-2018

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 4 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligațiilor asumate prin credite

Nr. 20 din 18-Ianuarie-2018

Monitorul Oficial nr. 326 din 13 aprilie 2018

Birourile Permanente ale Camerei Deputaților și Senatului
Hotărâre privind numirea în funcțiile de adjuncți ai Avocatului Poporului

Nr. 3 din 11-Aprilie-2018

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 938 alin. (2) din Codul de procedură civilă

Nr. 736 din 23-Noiembrie-2017

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 34 alin. 2 și art. 282 alin. 2 din Codul de procedură civilă din 1865

Nr. 737 din 23-Noiembrie-2017

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 315 alin. (1) pct. 1 și alin. (2) din Codul de procedură civilă

Nr. 738 din 23-Noiembrie-2017

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 291 alin. (1) din Codul penal

Nr. 856 din 14-Decembrie-2017

Guvernul României
Hotărâre privind transmiterea unui imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Institutului Național de Administrație în administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.005/2016 privind organizarea și funcționarea Institutului Național de Administrație, precum și modificarea anexei nr. 10 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Nr. 206 din 04-Aprilie-2018

Ministerul Afacerilor Interne
Ordin privind avansarea onorifică în gradul următor, cu prilejul zilei de 29 aprilie 2018 – Ziua Veteranilor de Război, a ofițerilor, maiștrilor militari și subofițerilor, în retragere, veterani de război

Curs online pentru a deveni DPO

Nr. 33 din 03-Aprilie-2018

Ministerul Afacerilor Interne
Ordin pentru modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare a Direcției generale logistice, aprobat prin Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 144/2016

Nr. 34 din 04-Aprilie-2018

Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale
Ordin privind stabilirea procedurii de efectuare a plății sumelor prevăzute prin hotărâri judecătorești având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din cadrul Ministerului Muncii și Justiției Sociale – aparat central și unități subordonate, devenite executorii până la data de 31 decembrie 2017, precum și în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2018

Nr. 1315 din 26-Martie-2018

Monitorul Oficial nr. 327 din 13 aprilie 2018

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 68 alin. 4 din Codul de procedură civilă din 1865

Nr. 17 din 18-Ianuarie-2018

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 503 alin. (3) din Codul de procedură civilă

Nr. 58 din 13-Februarie-2018

Înalta Curte de Casație și Justiție
Decizie Dosar nr. 3.013/1/2017

Nr. 3 din 28-Februarie-2018

Monitorul Oficial nr. 328 din 13 aprilie 2018

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 697 alin. (1) din Codul de procedură civilă

Nr. 704 din 09-Noiembrie-2017

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 813-863 din Codul de procedură civilă

Nr. 708 din 09-Noiembrie-2017

Guvernul României
Hotărâre privind stabilirea zilei de 30 aprilie 2018 ca zi liberă

Nr. 207 din 12-Aprilie-2018

Guvernul României
Hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Consolidarea și modernizarea stadionului Giulești «Valentin Stănescu»“, realizat prin Compania Națională de Investiții „C.N.I.“ – S.A.

Nr. 208 din 12-Aprilie-2018

Primul-Ministru
Decizie privind acordarea calității de consilier onorific al prim-ministrului domnului Herman Berkovits

Nr. 173 din 13-Aprilie-2018

Primul-Ministru
Decizie privind desemnarea unor reprezentanți în Comisia Națională de fundamentare a Planului național de adoptare a monedei euro

Nr. 174 din 13-Aprilie-2018

Primul-Ministru
Decizie privind înlocuirea unui reprezentant al Guvernului din calitatea de membru al Consiliului de administrație al Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă

Nr. 175 din 13-Aprilie-2018

Primul-Ministru
Decizie pentru modificarea anexei la Decizia prim-ministrului nr. 427/2017 privind aprobarea criteriilor de selecție a membrilor Consiliului de coordonare care funcționează pe lângă Institutul Național de Administrație

Nr. 176 din 13-Aprilie-2018

Primul-Ministru
Decizie privind numirea domnului Marius Sorin Bozgan în funcția de vicepreședinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorității Naționale pentru Cetățenie

Nr. 177 din 13-Aprilie-2018

Înalta Curte de Casație și Justiție
Decizie Dosar nr. 1.998/1/2017

Nr. 26 din 23-Noiembrie-2017

Primul-Ministru
Decizie privind numirea domnului Vajda Zsombor în funcția de vicepreședinte, cu rang de secretar de stat, al Autorității Electorale Permanente

Nr. 178 din 13-Aprilie-2018

Parlamentul României
Rectificare referitoare la Legea nr. 79/2018 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 91/2017 pentru modificarea și completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

Nr. 79 din 13-Aprilie-2018

Avocatoo magazin GDPR

Comments
Se incarca...