Gaseste un avocat specializat

Avocatoo magazin GDPR

Monitorul Oficial nr. 322, 324 din 12 aprilie 2018

Monitorul Oficial nr. 322 din 12 aprilie 2018

Guvernul României
Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.057/2007 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Autostrada Arad – Timișoara“

Nr. 187 din 04-Aprilie-2018

Curs online GDPR

Guvernul României
Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.058/2007 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Varianta de ocolire Arad cu profil de autostradă“

Nr. 188 din 04-Aprilie-2018

Guvernul României
Hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Consolidare și reabilitare Pavilion A1 – spital, dotări funcționale la Pavilion L – centrală termică, Pavilion C1 – bloc alimentar, spălătorie și rețele de utilități din Cazarma 1715 Focșani“

Nr. 189 din 04-Aprilie-2018

Guvernul României
Hotărâre privind înscrierea imobilului 961, situat în orașul Pantelimon, județul Ilfov, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea acestuia în administrarea Ministerului Apărării Naționale

Nr. 190 din 04-Aprilie-2018

Curs online GDPR

Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară
Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Slobozia din județul Argeș

Nr. 247 din 19-Martie-2018

Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară
Ordin pentru închiderea vechilor evidențe de cadastru și publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în 3 unități administrativ-teritoriale din județul Bacău

Nr. 258 din 23-Martie-2018

Înalta Curte de Casație și Justiție
Decizie Dosar nr. 2.875/1/2017

Nr. 14 din 05-Martie-2018

Monitorul Oficial nr. 324 din 12 aprilie 2018

Ministerul Finanțelor Publice
Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale și a unor raportări financiare lunare ale instituțiilor publice în anul 2018, precum și pentru modificarea și completarea altor norme metodologice în domeniul contabilității publice

Nr. 1762 din 05-Aprilie-2018

Avocatoo magazin GDPR

Comments
Se incarca...