Gaseste un avocat specializat

Avocatoo magazin GDPR

Monitorul Oficial nr. 306, 307, 308, 310 din 5 aprilie 2018

Monitorul Oficial nr. 306 din 5 aprilie 2018

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 10 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 51/2015 privind unele măsuri pentru realizarea de investiții la operatorii economici din industria de apărare și pentru modificarea și completarea unor acte normative

Nr. 790 din 05-Decembrie-2017

Curs online GDPR

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 9 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, cât și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 83/2014, în ansamblul său

Nr. 847 din 14-Decembrie-2017

Înalta Curte de Casație și Justiție
Decizie Dosar nr. 2.823/1/2017

Nr. 17 din 05-Martie-2018

Monitorul Oficial nr. 307 din 5 aprilie 2018

Parlamentul României
Lege pentru aderarea României la Protocolul referitor la privilegiile și imunitățile Autorității Internaționale privind Spațiile Submarine, adoptat la Kingston la 27 martie 1998, care a intrat în vigoare la 31 mai 2003

Nr. 83 din 30-Martie-2018


Protocol referitor la privilegiile și imunitățile Autorității Internaționale privind Spațiile Submarine

Nr. – din 27-Martie-1998

Președintele României
Decret privind promulgarea Legii pentru aderarea României la Protocolul referitor la privilegiile și imunitățile Autorității Internaționale privind Spațiile Submarine, adoptat la Kingston la 27 martie 1998, care a intrat în vigoare la 31 mai 2003

Nr. 328 din 29-Martie-2018

Ministerul Apărării Naționale
Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind descrierea, compunerea și portul, pe timp de pace, al uniformelor militare ale personalului din Ministerul Apărării Naționale

Nr. M.38 din 05-Martie-2018

Înalta Curte de Casație și Justiție
Decizie Dosar nr. 3.328/1/2017

Nr. 2 din 08-Februarie-2018

Monitorul Oficial nr. 308 din 5 aprilie 2018

Parlamentul României
Lege privind constituirea și menținerea unor rezerve minime de țiței și/sau produse petroliere

Nr. 85 din 30-Martie-2018

Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară
Ordin pentru închiderea vechilor evidențe de cadastru și publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în 3 unități administrativ-teritoriale din județul Vrancea

Nr. 218 din 06-Martie-2018

Avocatoo magazin GDPR

Președintele României
Decret pentru promulgarea Legii privind constituirea și menținerea unor rezerve minime de țiței și/sau produse petroliere

Nr. 330 din 29-Martie-2018

Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară
Ordin pentru închiderea vechilor evidențe de cadastru și publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în 10 unități administrativ-teritoriale din județul Olt

Nr. 229 din 08-Martie-2018

Ministerul Sănătății
Ordin pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 1.173/2010 privind constituirea și funcționarea grupului de experți responsabili cu elaborarea punctelor de vedere tehnice asupra documentelor aflate în dezbatere la nivel comunitar și asigurarea reprezentării la reuniunile structurilor de lucru ale instituțiilor Uniunii Europene

Nr. 383 din 23-Martie-2018

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 68/2017 privind aprobarea sistemelor de sancțiuni pentru măsurile 10 „Agromediu și climă“, 11 „Agricultura ecologică“ și 13 „Plăți pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice“, prevăzute în Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020, și pentru măsura 214 „Plăți de agromediu“ prevăzută în Programul Național de Dezvoltare Rurală 2007-2013, aferente cererilor de plată depuse începând cu anul 2017

Nr. 540 din 23-Martie-2018

Monitorul Oficial nr. 310 din 5 aprilie 2018

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 367 alin. (6) din Codul penal

Nr. 823 din 12-Decembrie-2017

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 23 alin. (3) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, precum și a dispozițiilor art. 33 alin. (1) și (2) și art. 166 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

Nr. 851 din 14-Decembrie-2017

Guvernul României
Hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Consolidare și reabilitare pavilion A din cazarma 928 București“

Nr. 168 din 29-Martie-2018

Guvernul României
Hotărâre privind modificarea datelor de identificare și actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Sănătății prin unitățile din subordine

Nr. 170 din 29-Martie-2018

Primul-Ministru
Decizie privind numirea domnului Constantin Gheorghe în funcția de președinte, cu rang de secretar de stat, al Autorității Competente de Reglementare a Operațiunilor Petroliere Offshore la Marea Neagră

Nr. 171 din 05-Aprilie-2018

Primul-Ministru
Decizie privind constatarea suspendării de drept a raportului de serviciu al domnului Ion Anghel, secretar general adjunct în cadrul Ministerului Apelor și Pădurilor

Nr. 172 din 05-Aprilie-2018

Agenţia Naţională Anti-Doping
Ordin privind aprobarea criteriilor pentru selecția membrilor Comisiei de audiere a sportivilor și a personalului asistent al sportivilor și a procedurilor de selecție și de soluționare a contestațiilor pentru desemnarea membrilor Comisiei de audiere a sportivilor și personalului asistent al sportivilor

Nr. 118 din 30-Martie-2018

Avocatoo magazin GDPR

Comments
Se incarca...