Gaseste un avocat specializat

Avocatoo magazin GDPR

Monitorul Oficial nr. 297, 298, 299, 300 din 3 aprilie 2018

Monitorul Oficial nr. 297 din 3 aprilie 2018

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 214 alin. (1) lit. a) și alin. (4) raportat la art. 108 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

Nr. 787 din 05-Decembrie-2017

Curs online GDPR

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 3, art. 4 alin. (1), art. 5 alin. (1) și (3), art. 7, art. 8 alin. (1) și (5), art. 10 și ale art. 11 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligațiilor asumate prin credite, precum și a Legii nr. 77/2016, în ansamblul său

Nr. 12 din 18-Ianuarie-2018

Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară
Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 36 de unități administrativ-teritoriale din județul Dolj

Nr. 216 din 06-Martie-2018

Ministerul Educației Naționale
Ordin pentru completarea anexei nr. 4 la Ordinul ministrului sănătății publice și al ministrului educației, cercetării și tineretului nr. 1.141/1.386/2007 privind modul de efectuare a pregătirii prin rezidențiat în specialitățile prevăzute de Nomenclatorul specialităților medicale, medico-dentare și farmaceutice pentru rețeaua de asistență medicală

Nr. 3333 din 14-Martie-2018

Ministerul Sănătății
Ordin pentru completarea anexei nr. 4 la Ordinul ministrului sănătății publice și al ministrului educației, cercetării și tineretului nr. 1.141/1.386/2007 privind modul de efectuare a pregătirii prin rezidențiat în specialitățile prevăzute de Nomenclatorul specialităților medicale, medico-dentare și farmaceutice pentru rețeaua de asistență medicală

Nr. 251 din 23-Februarie-2018

Ministerul Educației Naționale
Ordin privind stabilirea cuantumului burselor pentru studenții doctoranzi înmatriculați la studii universitare de doctorat finanțate de la bugetul de stat cu bursă, la forma de învățământ cu frecvență, în instituțiile de învățământ superior de stat

Nr. 3329 din 14-Martie-2018

Monitorul Oficial nr. 298 din 3 aprilie 2018

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 598 alin. (1) lit. d) ultima teză din Codul de procedură penală și ale art. 396 din Codul de procedură penală cu referire la art. 19 din Legea nr. 682/2002 privind protecția martorilor

Nr. 662 din 24-Octombrie-2017

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 19 din Legea nr. 682/2002 privind protecția martorilor

Nr. 663 din 24-Octombrie-2017

Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară
Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Țicleni din județul Gorj

Nr. 215 din 06-Martie-2018

Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară
Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Oituz din județul Bacău

Nr. 219 din 06-Martie-2018

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România
Hotărâre privind modificarea anexei nr. 1 la Regulamentul de organizare și funcționare a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, aprobat prin Hotărârea Conferinței naționale a experților contabili și contabililor autorizați nr. 1/1995

Avocatoo magazin GDPR

Nr. 18/443 din 09-Martie-2018

Monitorul Oficial nr. 299 din 3 aprilie 2018

Parlamentul României
Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 81/2016 privind modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011

Nr. 82 din 30-Martie-2018

Președintele României
Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 81/2016 privind modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011

Nr. 327 din 29-Martie-2018

Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale
Ordin privind aprobarea Standardelor minime obligatorii pentru asigurarea îngrijirii și protecției adulților cu handicap grav sau accentuat la asistentul personal profesionist

Nr. 1069 din 13-Februarie-2018

Monitorul Oficial nr. 300 din 3 aprilie 2018

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 12 alin. (1) și (2) din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere

Nr. 766 din 28-Noiembrie-2017

Guvernul României
Hotărâre pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimb de scrisori, semnate la București la 6 noiembrie 2017 și la Paris la 15 noiembrie 2017, între Guvernul României și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, la Acordul-cadru de împrumut F/P 1.579 (2006) dintre România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la București la 7 septembrie 2007 și la Paris la 25 septembrie 2007, precum și pentru modificarea art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 163/2008 pentru aprobarea Acordului-cadru de împrumut F/P 1.579 (2006) dintre România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la București la 7 septembrie 2007 și la Paris la 25 septembrie 2007

Nr. 155 din 29-Martie-2018

Ministerul Transporturilor
Ordin privind aprobarea ghidului pentru gestionarea siguranței și protecției sănătății navigatorilor la bordul navelor care arborează pavilion român, conform prevederilor Convenției privind munca în sectorul maritim (MLC 2006)

Nr. 333 din 19-Martie-2018

Ministerul Finanțelor Publice
Ordin privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont și a obligațiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii aprilie 2018

Nr. 1704 din 30-Martie-2018

Ministerul Finanțelor Publice
Ordin privind completarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 86/2005 pentru reglementarea datei plății salariilor la instituțiile publice și pentru stabilirea unor măsuri pentru plata salariilor aferente lunii martie 2018

Nr. 1731 din 02-Aprilie-2018

Ministerul Finanțelor Publice
Ordin privind stabilirea unor măsuri pentru plata salariilor aferente lunii martie 2018

Nr. 1747 din 03-Aprilie-2018

Primul-Ministru
Rectificare referitore la Decizia prim-ministrului nr. 167/2018 privind numirea domnului Mihai Bogdan Lari în funcția de vicepreședinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agenției Naționale de Administrare Fiscală

Nr. 167 din 03-Aprilie-2018

Avocatoo magazin GDPR

Comments
Se incarca...