Gaseste un avocat specializat

Avocatoo magazin GDPR

Monitorul Oficial nr. 188, 189, 190, 191, 192 din 1 martie 2018

Monitorul Oficial nr. 188 din 1 martie 2018

Guvernul României
Hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Fondului pentru mediu și al Administrației Fondului pentru Mediu

Nr. 56 din 22-Februarie-2018

Curs online GDPR

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Decizie privind aprobarea, la cerere, a retragerii autorizației de funcționare a Societății AS INSURANCE BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.

Nr. 209 din 13-Februarie-2018

Monitorul Oficial nr. 189 din 1 martie 2018

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 336 alin. (1) din Codul penal

Nr. 819 din 12-Decembrie-2017

Ministerul Culturii și Identității Naționale
Ordin privind clasarea în Lista monumentelor istorice ca monument istoric, categoria m – monument, II – arhitectură, grupa valorică B, a Casei Conovici, situată la adresa Calea Călărașilor nr. 14, municipiul Brăila, județul Brăila

Nr. 2703 din 26-Octombrie-2017

Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară
Ordin pentru închiderea vechilor evidențe de cadastru și publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în unitatea administrativ-teritorială Goicea, județul Dolj

Nr. 144 din 12-Februarie-2018

Ministerul Finanțelor Publice
Ordin privind procedura internă de avizare a personalului care gestionează asistența financiară nerambursabilă europeană, prevăzut la art. 4 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 29/2018 pentru stabilirea criteriilor pe baza cărora se aplică majorarea prevăzută la art. 17 alin. (1) și (2) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

Nr. 1275 din 06-Februarie-2018

Ministerul Educației Naționale
Ordin privind structura anului școlar 2018-2019

Nr. 3220 din 19-Februarie-2018

Oficiul Român pentru Drepturile de Autor
Decizie privind desemnarea organismului de gestiune colectivă Asociația pentru Drepturi de Autor a Compozitorilor – UCMR-ADA drept colector unic al remunerațiilor cuvenite autorilor de opere muzicale pentru utilizarea prin radiodifuzare a operelor muzicale de către organismele de radiodifuziune

Nr. 17 din 16-Februarie-2018

Moniorul Oficial nr. 190 din 1 martie 2018

Guvernul României
Ordin privind reglementarea unor măsuri în domeniul sănătății

Nr. 8 din 22-Februarie-2018

Ministerul Apărării Naționale
Ordin privind avansarea onorifică în grad a veteranilor de război, cu prilejul Zilei Veteranilor de Război – 29 aprilie

Nr. M.29 din 19-Februarie-2018

Partide Politice
Rectificare referitoare la Cuantumul total al sumelor provenite din finanțările private ale partidelor politice în anul 2015, conform Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale – Partidul Social Democrat – PSD

Nr. – din 01-Martie-2018

Partide Politice
Rectificare referitoare la Cuantumul total al sumelor provenite din finanțările private ale partidelor politice în anul 2016, conform Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale – Partidul Social Democrat – P.S.D.,

Nr. – din 01-Martie-2018

Autoritatea Electorală Permanentă
Rectificare referitoare la rapoartele AEP nr. 12825/2017, 12826/2017, 13941/2017, 12844/2017, 13938/2017

Nr. – din 01-Martie-2018

Monitorul Oficial nr. 191 din 1 martie 2018

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 10 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal

Manual complet implementare GDPR

Nr. 780 din 05-Decembrie-2017

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 342-348 din Codul de procedură penală

Nr. 813 din 07-Decembrie-2017

Primul-Ministru
Decizie privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detașare, de către doamna Monica Dragomir a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general adjunct al Ministerului Justiției

Nr. 90 din 01-Martie-2018

Primul-Ministru
Decizie privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general al Ministerului Fondurilor Europene de către doamna Loredana Hristodorescu

Nr. 87 din 01-Martie-2018

Ministerul Culturii și Identității Naționale
Ordin pentru acreditarea Muzeului Național al Banatului din Timișoara, județul Timiș

Nr. 2073 din 08-Februarie-2018

Ministerul Culturii și Identității Naționale
Ordin pentru acreditarea Muzeului de Artă Timișoara, județul Timiș

Nr. 2074 din 08-Februarie-2018

Ministerul Educației Naționale
Ordin privind modificarea și completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului educației și cercetării științifice nr. 5.268/2015 pentru aprobarea Metodologiei privind echivalarea de către inspectoratele școlare județene și Inspectoratul Școlar al Municipiului București a perioadelor de studii efectuate în străinătate și la organizațiile furnizoare de educație, care organizează și desfășoară pe teritoriul României activități de învățământ corespunzătoare unui sistem educațional din altă țară, înscrise în Registrul special al Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar și pentru aprobarea modelului atestatului de echivalare a studiilor efectuate în străinătate și în România

Nr. 3217 din 16-Februarie-2018

Înalta Curte de Casație și Justiție
Decizie Dosar nr. 2.069/1/2017

Nr. 90 din 04-Decembrie-2017

Monitorul Oficial nr. 192 din 1 martie 2018

Camera Deputaților
Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – Consolidarea identității europene prin educație și cultură – Contribuția Comisiei Europene la reuniunea liderilor din 17 noiembrie de la Göteborg – COM (2017) 673

Nr. 12 din 28-Februarie-2018

Camera Deputaților
Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 125/2016 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților

Nr. 11 din 28-Februarie-2018

Camera Deputaților
Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu și Comitetul Economic și Social European – Planul de acțiune al UE 2017-2019 -Combaterea diferenței de remunerare între femei și bărbați – COM (2017) 678

Nr. 13 din 28-Februarie-2018

Camera Deputaților
Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – Viitorul sectorului agricol și al agriculturii – COM (2017) 713

Nr. 14 din 28-Februarie-2018

Primul-Ministru
Decizie privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare, de către doamna Rela Nicoleta Ștefănescu a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general al Ministerului Culturii și Identității Naționale

Nr. 89 din 01-Martie-2018

Primul-Ministru
Decizie privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, de către doamna Chrisanta Daniela Zlăvog a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general al Ministerului Culturii și Identității Naționale

Nr. 88 din 01-Martie-2018

Primul-Ministru
Decizie privind exercitarea unor atribuții

Nr. 91 din 01-Martie-2018

Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară
Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 7 unități administrativ-teritoriale din județul Dâmbovița

Nr. 150 din 14-Februarie-2018

Avocatoo magazin GDPR

Comments
Se incarca...
Vrei să ne știi triști?

Abonează-te la newsletter!

Si vom fi fericiți.
DA-MI MAILURI
close-link