Monitorul Oficial nr. 1054, 1055, 1056, 1057, 1058 din 13 decembrie 2018

Monitorul Oficial nr. 1054 din 13 decembrie 2018 

Parlamentul României
Declarație privind dimensiunea parlamentară a Președinției rotative a Consiliului Uniunii Europene pe care România o va exercita în perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2019

Nr. 2 din 12-Decembrie-2018

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 10 lit. dd) și art. 11 alin. (1) lit. d) pct. i) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, în redactarea anterioară modificărilor aduse prin Ordonanța Guvernului nr. 20/2017 pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare și modificarea și prorogarea unor termene

Nr. 489 din 17-Iulie-2018

Guvernul României
Hotărâre privind actualizarea anexei nr. 15 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Nr. 958 din 07-Decembrie-2018

Guvernul României
Hotărâre privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, pentru scoaterea din funcțiune în vederea valorificării și, după caz, casării, a unor bunuri aflate în administrarea Ministerului Mediului – Administrația Națională de Meteorologie

Nr. 962 din 07-Decembrie-2018

Guvernul României
Hotărâre privind recunoașterea Asociației pentru promovarea și dezvoltarea turismului în județul Timiș ca fiind de utilitate publică

Nr. 963 din 07-Decembrie-2018

Guvernul României
Hotărâre privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului pentru un imobil aflat în administrarea Ministerului Afacerilor Interne

Nr. 964 din 07-Decembrie-2018

Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară
Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 3 unități administrativ-teritoriale din județul Călărași

Nr. 1618 din 19-Noiembrie-2018

Consiliul Superior al Magistraturii
Hotărâre pentru abrogarea art. 21 alin. (3) din Regulamentul privind concediile judecătorilor și procurorilor, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 325/2005, și a art. 221 alin. (3) din Regulamentul privind concediile personalului auxiliar de specialitate și personalului conex din cadrul instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 186/2007

Nr. 1069 din 03-Decembrie-2018

Monitorul Oficial nr. 1055 din 13 decembrie 2018

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
Ordin pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigații aparținând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare și situată pe teritoriul Organizației utilizatorilor de apă pentru irigații SPP3 Vernești din județul Buzău, în proprietatea acestei organizații

Nr. 1496 din 10-Decembrie-2018

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
Ordin pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigații aparținând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare și situată pe teritoriul Organizației utilizatorilor de apă pentru irigații Pietrele-Sam II din județul Giurgiu, în proprietatea acestei organizații

Nr. 1497 din 10-Decembrie-2018

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
Ordin pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigații aparținând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare și situată pe teritoriul Organizației utilizatorilor de apă pentru irigații 2008 Vișina Veche din județul Olt, în proprietatea acestei organizații

Nr. 1498 din 10-Decembrie-2018

Ministerul Finanțelor Publice
Ordin privind stabilirea nivelului comisionului unic de analiză și a comisionului de gestiune în cadrul programului „Prima casă“, precum și a comisionului de administrare și a comisionului de risc în cadrul Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi

Nr. 3700 din 29-Noiembrie-2018

Ministerul Finanțelor Publice
Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 3.648/2018 privind prospectul de emisiune a titlurilor de stat destinate populației, prin intermediul unităților operative ale Trezoreriei Statului și prin subunitățile poștale din rețeaua Companiei Naționale „Poșta Română“ – S.A., în cadrul Programului TEZAUR – ediția Centenar, aferent lunii noiembrie 2018

Nr. 3776 din 12-Decembrie-2018

Înalta Curte de Casație și Justiție
Decizie Dosar nr. 1.811/1/2018

Nr. 19 din 15-Octombrie-2018

Camera Auditorilor Financiari din România
Hotărâre privind adoptarea Standardelor internaționale de audit 800, 805 și 810 (revizuite), emise de IFAC, pentru misiunile de audit, altele decât auditul statutar

Nr. 96 din 28-Noiembrie-2018

Monitorul Oficial nr. 1056 din 13 decembrie 2018

Parlamentul României
Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Polone privind mormintele de război, semnat la Varșovia la 25 mai 2018

Nr. 299 din 07-Decembrie-2018


Acord între Guvernul României și Guvernul Republicii Polone privind mormintele de război

Nr. – din 25-Mai-2018

Președintele României
Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Polone privind mormintele de război, semnat la Varșovia la 25 mai 2018

Nr. 1208 din 06-Decembrie-2018

Guvernul României
Hotărâre pentru modificarea unor acte normative privind stabilirea cuantumului și condițiilor de acordare a compensației lunare pentru chirie

Nr. 953 din 07-Decembrie-2018

Guvernul României
Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Reabilitare și modernizare imobil din Piața Revoluției nr. 1A București prin POR 2014-2020“

Nr. 954 din 07-Decembrie-2018

Guvernul României
Hotărâre privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 80/2008 pentru aprobarea concesionării, prin atribuire directă, a bunurilor proprietate publică a statului, aflate în administrarea Ministerului Transporturilor

Nr. 955 din 07-Decembrie-2018

Guvernul României
Hotărâre privind actualizarea datelor de identificare și a valorii de inventar ale unui imobil aparținând domeniului public al statului și transmiterea unor părți din acesta din administrarea Autorității Naționale Fitosanitare în administrarea Oficiului de Studii Pedologice și Agrochimice Mehedinți și Inspectoratului Teritorial pentru Calitatea Semințelor și Materialului Săditor Mehedinți

Nr. 957 din 07-Decembrie-2018

Ministerul Apărării Naționale
Ordin privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor gradați profesioniști din Ministerul Apărării Naționale

Nr. DG1 din 29-Noiembrie-2018

Ministerul Afacerilor Interne
Ordin pentru aprobarea Normei de dotare cu mijloace tehnice și bunuri materiale necesare Instituției Prefectului

Nr. 137 din 03-Decembrie-2018

Ministerul Apărării Naționale
Ordin privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor ofițeri din Ministerul Apărării Naționale

Nr. M.212 din 30-Noiembrie-2018

Ministerul Transporturilor
Ordin privind instituirea restricției de circulație pentru vehiculele rutiere cu masa totală maximă autorizată mai mare cu 7,5 tone pe unele sectoare de autostrăzi și de drumuri naționale europene (E) pentru vehiculele rutiere, altele decât cele destinate exclusiv transportului de persoane, în zilele de vineri, sâmbătă, duminică, în zilele premergătoare zilelor de sărbătoare legală și în zilele de sărbătoare legală

Nr. 1249 din 10-August-2018

Ministerul Afacerilor Interne
Ordin privind instituirea restricției de circulație pentru vehiculele rutiere cu masa totală maximă autorizată mai mare cu 7,5 tone pe unele sectoare de autostrăzi și de drumuri naționale europene (E) pentru vehiculele rutiere, altele decât cele destinate exclusiv transportului de persoane, în zilele de vineri, sâmbătă, duminică, în zilele premergătoare zilelor de sărbătoare legală și în zilele de sărbătoare legală

Nr. 132 din 26-Noiembrie-2018

Monitorul Oficial nr. 1057 din 13 decembrie 2018

Camera Deputaților
Hotărâre privind bugetul Camerei Deputaților pe anul 2019

Nr. 83 din 12-Decembrie-2018

Președintele României
Decret privind eliberarea din funcție a unui judecător

Nr. 1223 din 12-Decembrie-2018

Președintele României
Decret privind eliberarea din funcție a unui judecător

Nr. 1222 din 12-Decembrie-2018

Președintele României
Decret privind eliberarea din funcție a unui judecător

Nr. 1221 din 12-Decembrie-2018

Președintele României
Decret privind eliberarea din funcție a unui judecător

Nr. 1224 din 12-Decembrie-2018

Președintele României
Decret privind eliberarea din funcție a unui judecător

Nr. 1225 din 12-Decembrie-2018

Președintele României
Decret privind eliberarea din funcție a unui judecător

Nr. 1226 din 12-Decembrie-2018

Președintele României
Decret privind eliberarea din funcție a unui judecător

Nr. 1228 din 12-Decembrie-2018

Președintele României
Decret privind eliberarea din funcție a unui judecător

Nr. 1229 din 12-Decembrie-2018

Președintele României
Decret privind eliberarea din funcție a unui judecător

Nr. 1227 din 12-Decembrie-2018

Președintele României
Decret privind eliberarea din funcție a unui judecător

Nr. 1230 din 12-Decembrie-2018

Președintele României
Decret privind eliberarea din funcție a unui judecător

Nr. 1232 din 12-Decembrie-2018

Președintele României
Decret privind eliberarea din funcție a unui judecător

Nr. 1231 din 12-Decembrie-2018

Președintele României
Decret privind eliberarea din funcție a unui procuror

Nr. 1235 din 12-Decembrie-2018

Președintele României
Decret privind eliberarea din funcție a unui judecător

Nr. 1234 din 12-Decembrie-2018

Președintele României
Decret privind eliberarea din funcție a unui judecător

Nr. 1233 din 12-Decembrie-2018

Președintele României
Decret privind conferirea Ordinului Meritul Cultural

Nr. 1239 din 12-Decembrie-2018

Președintele României
Decret privind conferirea Ordinului Național Steaua României

Nr. 1238 din 12-Decembrie-2018

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 129 alin. (2) lit. b) din Codul penal

Nr. 601 din 27-Septembrie-2018

Guvernul României
Ordonanță de urgență privind prorogarea unor termene

Nr. 106 din 07-Decembrie-2018

Ministerul Dezvoltării Regionale Şi Administraţiei Publice
Ordin privind respingerea cererii de acordare a titlului de parc industrial depuse de fondatorul Societății BORGHESI – S.R.L.

Nr. 6347 din 03-Decembrie-2018

Monitorul Oficial nr. 1058 din 13 decembrie 2018

Camera Deputaților
Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 125/2016 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților

Nr. 82 din 12-Decembrie-2018

Camera Deputaților
Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 125/2016 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților

Nr. 78 din 12-Decembrie-2018

Guvernul României
Ordonanță de urgență privind modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene

Nr. 107 din 07-Decembrie-2018

Guvernul României
Hotărâre privind modificarea descrierii tehnice a bunului imobil cu nr. MFP 153349 aparținând domeniului public al statului și aflat în administrarea Gărzii Forestiere București, precum și pentru actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Gărzii Forestiere Râmnicu Vâlcea și Gărzii Forestiere București, instituții publice aflate în subordinea Ministerului Apelor și Pădurilor, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării

Nr. 961 din 07-Decembrie-2018

Primul-Ministru
Decizie privind constatarea încetării de drept a raportului de serviciu al domnului Ioniță Mircea, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

Nr. 307 din 12-Decembrie-2018

Statul Major al Apărării
Ordin privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor soldați și gradați profesioniști din Ministerul Apărării Naționale

Nr. S.M.Ap.-126 din 27-Noiembrie-2018

Ministerul Apărării Naționale
Ordin privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor maiștri militari și subofițeri din Ministerul Apărării Naționale

Nr. M.214 din 30-Noiembrie-2018

Ministerul Apărării Naționale
Ordin privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unui preot militar din Ministerul Apărării Naționale

Nr. M.213 din 30-Noiembrie-2018

Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale
Ordin privind aprobarea Listei ocupațiilor elementare pentru care se pot organiza programe de calificare de nivel 1

Nr. 2495 din 29-Noiembrie-2018

Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații
Decizie privind modificarea și completarea Deciziei președintelui Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații nr. 551/2012 privind stabilirea tarifului de utilizare a spectrului

Nr. 1062 din 04-Decembrie-2018

Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații
Decizie privind utilizarea unor resurse de numerotație geografice și în afara ariei corespunzătoare

Nr. 1069 din 06-Decembrie-2018

Comment

This post doesn't have any comment. Be the first one!

hide comments
Follow
...
Back

Your cart

0

No products in the cart.

Total
0,00 lei
Checkout
Empty

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!

Dacă vrei să nu mai cauți

Îți livrăm tot ce e nou la noi direct la tine în inbox.
VREAU
close-link
Our site uses cookies. Learn more about our use of cookies: cookie policy.
I accept