Gaseste un avocat specializat

Avocatoo magazin GDPR

Monitorul Oficial nr. 1005, 1006, 1007 din 19 decembrie 2017

Monitorul Oficial nr. 1005 din 19 decembrie 2017

Senatul României

Hotărâre referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind anumite aspecte referitoare la contractele de vânzări de bunuri, de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2.006/2004 al Parlamentului European și al Consiliului și a Directivei 2009/22/CE a Parlamentului European și a Consiliului și de abrogare a Directivei 1999/44/CE a Parlamentului European și a Consiliului – COM (2017) 637 final

Curs online GDPR

Nr. 137 din 13-Decembrie-2017


Guvernul României

Ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate

Nr. 99 din 14-Decembrie-2017


Guvernul României

Hotărâre privind registrul general de evidență a salariaților

Nr. 905 din 14-Decembrie-2017


Autoritatea pentru Reformă Feroviară

Decizie privind actualizarea contractelor de servicii publice prevăzute la art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 231/2016 pentru aprobarea contractelor de servicii publice pentru perioada 1 ianuarie 2016-2 decembrie 2019 în transportul feroviar public de călători

Nr. 168 din 08-Decembrie-2017


Ministerul Sănătății

Ordin pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Institutului de Urgență pentru Boli Cardiovasculare „Prof. Dr. C. C. Iliescu“ București

Nr. 1442 din 15-Decembrie-2017


Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară

Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Sacu din județul Caraș-Severin

Nr. 1520 din 28-Noiembrie-2017


Ministerul Finanțelor Publice

Ordin privind modificarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 417/2015 pentru aprobarea Instrucțiunilor de punere în aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 10/2015 pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale, a Regulamentului de organizare și desfășurare a extragerilor Loteriei bonurilor fiscale, a modelului și conținutului cererii de revendicare a premiilor la Loteria bonurilor fiscale, precum și pentru instituirea Comisiei pentru supravegherea efectuării extragerilor Loteriei bonurilor fiscale

Nr. 3190 din 11-Decembrie-2017

Monitorul Oficial nr. 1006 din 19 decembrie 2017

Guvernul României

Ordonanță de urgență pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contribuții pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății

Nr. 100 din 14-Decembrie-2017


Guvernul României

Ordonanță de urgență pentru modificarea art. 20 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 47/2013 privind unele măsuri în domeniul instrumentelor structurale care privesc beneficiarii direcți finanțați din fonduri externe nerambursabile, precum și unele măsuri financiare în domeniul ex-ISPA din sectorul transporturi

Nr. 102 din 14-Decembrie-2017


Ministerul Mediului

Ordin privind aprobarea Metodologiei de atribuire în administrare și custodie a ariilor naturale protejate

Nr. 1447 din 24-Noiembrie-2017

Monitorul Oficial nr. 1007 din 19 decembrie 2017

Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 282 alin. (4) din Codul de procedură penală

Nr. 687 din 02-Noiembrie-2017


Guvernul României

Avocatoo magazin GDPR

Ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale

Nr. 101 din 14-Decembrie-2017


Guvernul României

Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției

Nr. 893 din 14-Decembrie-2017


Guvernul României

Hotărâre pentru modificarea lit. a) și b) ale articolului unic din Hotărârea Guvernului nr. 35/2017 privind stabilirea contingentului pe tipuri de lucrători nou-admiși pe piața forței de muncă în anul 2017

Nr. 891 din 14-Decembrie-2017


Guvernul României

Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 20/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apelor și Pădurilor

Nr. 894 din 14-Decembrie-2017


Ministerul Sănătății

Ordin pentru completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 449/2015 privind aprobarea modului de administrare, finanțare și implementare a acțiunilor prioritare pentru tratamentul pacienților cu infarct miocardic acut

Nr. 1415 din 12-Decembrie-2017


Guvernul României

Hotărâre privind acordarea cetățeniei române doamnei Vild Olίvia Franciska

Nr. 895 din 14-Decembrie-2017


Ministerul Finanțelor Publice

Ordin privind stabilirea nivelului comisioanelor de analiză și de gestiune în cadrul Programului „Prima casă“, a nivelului primei de garantare în cadrul Programului de garantare a creditelor pentru întreprinderi mici și mijlocii, precum și în cadrul Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi

Nr. 3223 din 14-Decembrie-2017


Curtea Europeană a Drepturilor Omului

Decizie cu privire la Cererea nr. 18.492/14 introdusă de Nicolae-Corneliu Diaconiță împotriva României

Nr. – din 28-Septembrie-2017


Uniunea Națională a Notarilor Publici din România

Hotărâre privind ratificarea Hotărârii Consiliului Uniunii Naționale a Notarilor Publici din România nr. 87/2016 pentru aprobarea modificării art. 22 alin. (1) lit. g) din Statutul Uniunii Naționale a Notarilor Publici din România, aprobat prin Hotărârea Congresului Notarilor Publici din România nr. 10/2014

Nr. 2 din 24-Noiembrie-2017


Asociația Națională a Evaluatorilor Autorizați din România

Hotărâre pentru aprobarea Strategiei „ANEVAR peste 20 de ani – Viziunea Asociației“

Nr. 6 din 08-Decembrie-2017


Asociația Națională a Evaluatorilor Autorizați din România

Hotărâre privind componența Consiliului director al Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România

Nr. 7 din 09-Decembrie-2017


Autoritatea de Supraveghere Financiara

Normă pentru modificarea și completarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 1/2015 privind aderarea și evidența participanților la fondurile de pensii administrate privat

Nr. 29 din 07-Decembrie-2017


Agenția Națională de Administrare Fiscală

Rectificare referitoare la Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.391/2017 pentru aprobarea modelului și conținutului formularului 108 „Declarație privind impozitul pe reprezentanță”

Nr. 3391 din 19-Decembrie-2017

Avocatoo magazin GDPR

Comments
Se incarca...