Gaseste un avocat specializat

Avocatoo magazin GDPR

Modificările Codului penal

Codul penal va suferi modificări potrivit unui proiect de lege elaborat de către Guvernul României. În articolul de mai jos puteți observa diferențele dintre regelementarea în vigoare și proiectul de lege.

Fa-ti singur implementarea GDPR

Puteți descărca materialul prezentat de AICI.

REGLEMENTARE ACTUALĂ

AMENDAMENTE

Art. 268 – Inducerea în eroare a

organelor judiciare

”Sesizarea penală, făcută prin

denunț sau plângere, cu privire la

existența unei fapte prevăzute de

legea penală ori în legătură cu

săvârșirea unei asemenea fapte de

către o anumită persoană,

cunoscând că aceasta este nereală,

se pedepsește cu închisoare de la

6 luni la 3 ani sau cu amendă”

La art. 268 alineatul (1) se

modifică și va avea următorul

cuprins:

”(1) Sesizarea penală

mincinoasă, făcută prin denunț

sau plângere, cu privire la

existența unei fapte prevăzute de

legea penală ori în legătură cu

săvârșirea unei asemenea fapte de

către o anumită persoană, se

pedepsește cu închisoare de la 1

an la 5 ani.”

Art. 273 – Mărturia mincinoasă

”(1) Fapta martorului care, într-o

cauză penală, civilă sau în orice

altă procedură în care se ascultă

martori, face afirmații mincinoase

ori nu spune tot ce știe în legătură cu faptele sau împrejurările

esențiale cu privire la care este

întrebat se pedepsește cu

închisoare de la 6 luni la 3 ani sau

cu amendă.

(2) Mărturia mincinoasă

săvârșită:

a) de un martor cu identitate

protejată ori aflat în Programul de

protecție a martorilor;

b) de un investigator sub

acoperire;

c) de o persoană care întocmește

un raport de expertiză ori de un

interpret;

d) în legătură cu o faptă pentru

care legea prevede pedeapsa

detențiunii pe viață ori

închisoarea de 10 ani sau mai

mare se pedepsește cu închisoarea

de la unu la 5 ani.

(3) Autorul nu se pedepsește dacă

își retrage mărturia, în cauzele

penale înainte de reținere, arestare

ori de punerea în mișcare a acțiunii penale sau în alte cauze

înainte de a se fi pronunțat o

hotărâre ori de a se fi dat o altă

soluție, ca urmare a mărturiei

mincinoase.”

La articolul 273, după alin. (3)

se introduce un nou alineat,

alin. (4), cu următorul cuprins:

”(4) Nu constituie infracțiune

refuzul de a face declarații prin

care persoana se auto-incriminează, refuzul de declara

în sensul solicitat de organele

judiciare, modificarea declarației

care a fost dată prin exercitarea

unor presiuni de orice fel asupra

martorului și nici simpla

divergență de mărturii în cadrul

unui proces, dacă nu există probe

directe din care să rezulte

caracterul mincinos și de reacredință,

al acestora.”

Art. 277 – Compromiterea

intereselor justiţiei

”(1) Divulgarea, fără drept, de

informaţii confidenţiale privind

data, timpul, locul, modul sau

mijloacele prin care urmează să

se administreze o probă, de către un magistrat sau un alt funcţionar

public care a luat cunoştinţă de

acestea în virtutea funcţiei, dacă

prin aceasta poate fi îngreunată

sau împiedicată urmărirea penală,

se pedepseşte cu închisoare de la

3 luni la 2 ani sau cu amendă.

(2) Dezvăluirea, fără drept,

de mijloace de probă sau de

înscrisuri oficiale dintr-o cauză

penală, înainte de a se dispune o

soluţie de netrimitere în judecată

ori de soluţionare definitivă a

cauzei, de către un funcţionar

public care a luat cunoştinţă de

acestea în virtutea funcţiei, se

pedepseşte cu închisoare de la o

lună la un an sau cu amendă.

(3) Dezvăluirea, fără drept,

de informaţii dintr-o cauză

penală, de către un martor, expert

sau interpret, atunci când această

interdicţie este impusă de legea

de procedură penală, se

pedepseşte cu închisoare de la o lună la un an sau cu amendă.

(4) Nu constituie infracţiune

fapta prin care sunt divulgate ori

dezvăluite acte sau activităţi vădit

ilegale comise de autorităţi într-o

cauză penală.”

Alineatul (2) al articolului 277

se modifică și va avea

următorul cuprins:

”(2) Dezvăluirea către o persoană

care nu are legătură cu

soluționarea unei cauze penale de

informații, date, mijloace de probă sau de înscrisuri oficiale,

înainte de a se dispune o soluţie

de netrimitere în judecată ori de

soluţionare definitivă a cauzei, de

către un magistrat sau un alt

funcţionar public care a luat

cunoştinţă de acestea în virtutea

funcţiei, se pedepseşte cu

închisoare de la 6 luni la 3 ani.”

 

După alineatul (3) al articolului

277 se introduc 2 noi alineate,

alineatele (31) și (32) cu

următorul cuprins:

(31) Transmiterea în orice mod de

informații cu privire la

îndeplinirea unor acte de

procedură în cauzele aflate în curs

de cercetare penală la organele de

urmărire penală de către un

procuror sau un alt funcționar

public, se pedepsește cu

închisoare de la 6 luni la 3 ani.

(32) Fapta funcționarului de a face

declarațiile publice sau de a

redacta acte oficiale în care să

facă referire la vinovăția unei

persoane în afara celor efectuate

în cadrul urmăririi penale ori în cadrul judecării cauzei, înainte de

pronunțarea unei hotărâri

definitive de condamnare se

pedepsește cu închisoare de la 3

luni la 1 an sau cu amendă.”

Art. 283 – Represiunea

nedreaptă

”(1) Fapta de a pune în mișcare

acțiunea penală, de a lua o măsură

preventivă neprivativă de libertate

ori de a trimite în judecată o

persoană, știind că este

nevinovată, se pedepsește cu

închisoarea de la 3 luni la 3 ani și

interzicerea exercitării dreptului

de a ocupa o funcție publică.

(2).Reținerea sau arestarea ori

condamnarea unei persoane,

știind că este nevinovată, se

pedepsește cu închisoarea de la 3

la 10 ani și interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcție

publică.”

La art. 283 alineatele (1) și (2)

se modifică și va avea

următorul cuprins:

”(1) Fapta de a pune în mișcare

acțiunea penală, de a lua o măsură

preventivă neprivativă de libertate

ori de a trimite în judecată o

persoană, știind sau acceptând

că este nevinovată, se pedepsește

cu închisoarea de la 1 an la 3 ani

și interzicerea exercitării

dreptului de a ocupa o funcție

publică.”

(2).Reținerea sau arestarea ori

condamnarea unei persoane,

știind sau acceptând că este

nevinovată, se pedepsește cu închisoarea de la 3 la 10 ani și

interzicerea exercitării dreptului

de a ocupa o funcție publică.”

 

Avocatoo magazin GDPR

Comments
Se incarca...
Vrei să ne știi triști?

Abonează-te la newsletter!

Si vom fi fericiți.
DA-MI MAILURI
close-link