M-am logodit! E musai să mă căsătoresc sau pot să mă răzgândesc?

Instituție (relativ) nouă, prezentă în legislația din România odată cu intrarea în vigoare a Noului Cod Civil în anul 2011, logodna este susceptibilă de a produce efecte juridice în cazul în care aceasta este ruptă în mod abuziv.

Cu caracter introductiv trebuie să amintim faptul că logodna este consensuală (deci nu implică intervenția vreunei autorităti pentru încheierea acesteia), iar încheierea căsătoriei nu este condiționată de încheierea logodnei.

Implicațiile pe care le implică desfacerea unei căsătorii sunt deja arhicunoscute, insă, ce se întâmplă în cazul ruperii logodnei?

Promisiunea reciprocă de a încheia căsătoria nu este investita cu forță obligatorie, astfel încât oricare dintre logodnici poate rupe logodna, nefiind obligat să încheie căsătoria.

Având în vedere că logodna se încheie prin acordul de voință al părților, tot astfel părtile nu pot fi împiedicate să convină ruperea logodnei. Putem spune că este o aplicare a principiului mutuus consensus mutuus dissensus. 

Indiferent de forma în care se încheie logodna, aceasta poate fi ruptă oricând, logodnicii neputând stipula o clauză penală pentru ruperea acesteia.

Așa cum nici încheierea logodnei nu are vreo cerință de formă, nici ruperea acesteia nu presupune vreo formalitate, putând fi dovedită prin orice mijloc de probă.

O consecință principală a ruperii logodnei este aceea de încetare a drepturilor și obligațiilor născute din actul logodnei.

Un alt efect este acela al restituirii darurilor. Conform dispozițiilor art. 261 alin. (1) Cod civil, sunt supuse restituirii darurile pe care logodnicii le-au primit în considerarea logodnei sau, pe durată acesteia, în vederea căsătoriei, cu excepția darurilor obișnuite.

Legea prevede că darurile se restituie în natură sau, dacă aceasta nu mai este cu putință, în măsura îmbogățirii.

Dreptul la acțiune în restituirea darurilor de logodnă se prescrie în termen de un an de la data ruperii logodnei.

Atunci când logodna este ruptă în mod abuziv, ia naștere obligația la plată de despăgubiri pentru ruperea logodnei.

Art. 269 alin.(1) Cod civil prevede faptul că „partea care rupe logodna în mod abuziv poate fi obligată la despăgubiri pentru cheltuielile făcute sau contractate în vederea căsătoriei (…) precum și pentru orice prejudicii cauzate.” Este obligată la plată de despăgubiri „partea care, în mod culpabil, l-a determinat pe celălalt să rupă logodna.”

Prezintă importanță în ceea ce privește răspunderea, nu ruperea logodnei în sine ci, ansamblul faptic în care aceasta s-a produs și anume, care dintre logodnici este socotit a fi în culpă de ruperea logodnei, dar numai dacă prin aceasta, cel care nu este în culpă a fost prejudiciat.

În aprecierea caracterului abuziv se ține seama și de elementul material, alături de caracterul intențional și elementul temporal, conform Deciziei ÎCCJ nr. 3084/11.11.2014 

Se vor putea solicita, cu titlu de despăgubiri, cheltuielile făcute sau contractate în vederea căsătoriei. În această categorie pot intra atât cheltuielile făcute efectiv până la momentul ruperii logodnei, cât și cheltuielile neefectuate dar contractate, care trebuie insă, efectuatein viitor, ca urmare a obligației asumate.

Pentru a se acorda despăgubirile, este necesar a se proba că toate sumele solicitate sunt potrivite cu împrejurările, adică sunt cheltuieli care nu s-ar fi efectuta dacă nu exista perspectivă căsătoriei.

Pot fi acordate despăgubiri și pentru alte prejudicii cauzate ca urmare a ruperii logodnei, cum ar fi despăgubiri pentru prejudiciul moral suferit ca urmare a atingerii demnității, onoarei unui logodnic, sănătătii fizice sau psihice a acestuia.

Despăgubirile pentru ruperea abuziva a logodnei pot fi cumulate cu obligația de restituire a darurilor.

Repararea prejudiciului cade în sarcina logodnicului care rupe în mod abuziv logodna ori care în mod culpabil îl determină pe celălalt să o rupă.

În ceea ce privește natura juridică a răspunderii, aceasta îmbracă forma răspunderii civile delictuale. Răspunderea poate fi angajată atât la cererea logodnicului vătămat, cât și la solicitarea terților care au achitat sau contractat anumite cheltuieli în vederea căsătoriei.

Acțiunea în răspundere civilă delictuală pentru prejudiciul moral cauzat aparține doar logodnicului vătămat.

La fel ca și în cazul restiturii darurilor, dreptul la acțiune în repararea prejudiciului cauzat prin ruperea logodnei se prescrie în termen de un an de la data ruperii logodnei.

Comment

This post doesn't have any comment. Be the first one!

hide comments
Follow
...
Back

Your cart

0

No products in the cart.

Total
0,00 lei
Checkout
Empty

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!

Dacă vrei să nu mai cauți

Îți livrăm tot ce e nou la noi direct la tine în inbox.
VREAU
close-link
Our site uses cookies. Learn more about our use of cookies: cookie policy.
I accept