Gaseste un avocat specializat

Avocatoo magazin GDPR

Infiintarea Garzilor Forestiere. Neconstitutionalitate.

1. 

Numărul deciziei
  764/2016
2.  Cuvinte cheie
  Înființarea Gărzilor Forestiere, salarizarea personalului, impact financiar, buget de stat
3.  Autorul sesizării
  Guvernul României
4.  Obiectul sesizării
  Dispozițiile art. I pct. 6 și art. II din Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 32/2015 privind înființarea Gărzilor forestiere
5.  Motivarea sesizării
  În motivarea sesizării se susține că prevederile criticate „instituie un regim legal de excepție, în favoarea unei categorii restrânse de cetățeni, într-o formă care încalcă, într-un spațiu restrâns, mai multe prevederi din legea fundamentală și din alte legi aflate în vigoare, anume art. 1 alin. (5) din Constituție, art. 16 alin. (1), art. 111 referitor la informarea Parlamentului, precum și art. 138 alin. (5) potrivit căruia nicio cheltuială bugetară nu poate fi aprobată fără stabilirea sursei de finanțare.
6.  Decizia Curții
  Curtea admite obiecția de neconstituționalitate și constată că dispozițiile art. I pct. 6 și art. II din Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 32/2015 privind înființarea Gărzilor forestiere sunt neconstituționale.
7.  Motivarea deciziei
  Curtea constată că, potrivit Raportului comun de înlocuire asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 32/2015 privind înființarea Gărzilor forestiere, textele art. I pct. 6 și art. II din proiectul de lege au fost propuse de Comisii, acestea fiind autorii amendamentelor. În Raportul comun de înlocuire se menționează expres că „prin amendamentele adoptate de comisii se propune îmbunătățirea cadrului legal și, în special, salarizarea acestei categorii de personal”.

Din derularea procedurii legislative rezultă în mod evident că textele de lege criticate în prezenta cauză au fost introduse direct în Camera decizională, după parcurgerea procedurii de avizare a proiectului de act normativ, prin intermediul unor amendamente propuse de membrii Comisiilor parlamentare.

Prin introducerea unor prevederi, anume că amendamentele au fost introduce pentru îmbunătățirea cadrului legal și, respectiv a salarizării personalului Gărzilor forestiere, au devenit incidente dispozițiile art. 111 alin. (1) teza finală din Constituție, referitoare la informarea Parlamentului de către Guvern. Or, Curtea constată că această informare nu a fost solicitată, astfel cum se susține, de altfel, și în sesizarea formulată de Guvern, nefiind deci respectate prevederile constituționale invocate.

Referitor la semnificația prevederilor art. 111 din Constituție, în jurisprudența Curții Constituționale a României s-a reținut că legiuitorul constituant a dorit să consacre garanția constituțională a colaborării dintre Parlament și Guvern în procesul de legiferare, instituind obligații reciproce în sarcina celor două autorități publice. Dat fiind caracterul imperativ al obligației de a cere informarea menționată, rezultă că nerespectarea acesteia are drept consecință neconstituționalitatea legii adoptate.

Cu referire la punctul de vedere potrivit căruia în cauză nu sunt aplicabile dispozițiile care impun solicitarea fișei financiare, motivat de faptul că este în discuție un proiect de lege, iar nu o propunere legislativă, Curtea reține că art. 111 din Constituție utilizează sintagma „inițiativă legislativă”, care cuprinde atât proiectele de lege, cât și propunerile legislative. De altfel, este adevărat că în cauză este vorba despre un proiect de lege inițiat de Guvern, însă dispozițiile care generează impact financiar asupra bugetului de stat au fost introduse în cadrul procedurii legislative din Camera Deputaților, care avea obligația de solicitare a fișei financiare.

În ceea ce privește criticile referitoare la pretinsa instituire a unor privilegii, Curtea constată că sunt motivate în termeni generali, fără a exista repere pentru o analiză de constituționalitate, adică o demonstrație în sensul că justificarea reținută la elaborarea normelor criticate nu se susține din punct de vedere al principiului egalității în drepturi.

Curtea reține că eventualele divergențe între Parlament și Guvern în privința stimulării unei categorii sau a alteia de personal, ca și caracterul suficient sau nu al resurselor necesare pentru acoperirea acestor cheltuieli în viitor excedează controlului de constituționalitate. Tot astfel și criticile formulate în raport cu dispozițiile unor acte normative infraconstituționale excedează sferei controlului de constituționalitate, control care vizează compatibilitatea legii cu Constituția.

Avocatoo magazin GDPR

Comments
Se incarca...
Vrei să ne știi triști?

Abonează-te la newsletter!

Si vom fi fericiți.
DA-MI MAILURI
close-link