Încetarea unui contract de muncă

În ceea ce priveste incetarea contractului de munca ne punem multe intrebari referitoare la drepturile și obligațiile angajatorului, dar și la drepturile si obligațiile salariatului. În articolul ce urmează vom raspunde pe scurt la o serie de intrebari.

Ce reglementări guvernează relația de muncă?

 • Contracte individuale de muncă;
 • Contracte colective de negociere;
 • Codul Muncii;
 • Alte legi naționale și acte normative secundare;
 • Legislația UE;
 • Tratatele internaționale privind munca la care România este parte.

Cum poate înceta un contract de munca?

Conform art. 55 din Codul Muncii:

Contractul individual de muncă poate înceta astfel:
a) de drept;
b) ca urmare a acordului părţilor, la data convenită de acestea;
c) ca urmare a voinţei unilaterale a uneia dintre părţi, în cazurile şi în condiţiile limitativ prevăzute de lege.

 

Care este procedura de concediere a unui angajat?

 1. Elaborarea unui document care conține argumentele care stau la baza deciziei de eliminare a poziției din organigrama companiei (în practică, motivele economice ale deciziei);
 2. Adoptarea deciziei interne de eliminare a poziției din organigrama companiei;
 3. Modificarea organigramei;
 4. Notificarea angajatului cu privire la încetarea functiei (respectând perioada de preaviz relevantă); și
 5. Emiterea deciziei de încetare a angajarii.

Sunt angajatorii obligați să dea o notificare de reziliere a contractului de munca?

Angajatorii trebuie să anunțe încetarea contractului de munca (cu cel puțin 20 de zile lucrătoare inainte) numai în următoarele cazuri:

 • Rezilierea din motive medicale;
 • Rezilierea datorata abaterilor profesionale;
 • Rezilierea din motive independente de persoana angajatului (de ex. restructurarea funcției sale).

Există reguli speciale pentru concedierile colective / disponibilizările în masă?

Conform legislației muncii din România, concedierea colectivă se stabilește dacă un anumit număr de salariați sunt concediați în termen de 30 de zile calendaristice. Numărul salariaților concediați este calculat în funcție de numărul total al angajaților. Pentru a califica procesul ca fiind o concediere colectivă, contractele de muncă vor fi încheiate la inițiativa angajatorului, fără legătură cu angajatul.Legea reglementează în detaliu procedura de efectuare a unei concedieri colective, incluzand o perioadă de schimburi între uniune sau reprezentanții angajatului, pe de o parte, și angajatorul, pe de altă parte, și notificări către agenția locală de muncă.

Potențialele litigii colective de muncă sunt următoarele:

 • Angajatorul refuză să execute un contract colectiv de muncă;
 • Nu există un astfel de acord sau a expirat;
 • Angajatorul refuză să accepte cererile angajaților;
 • Părțile acordului colectiv de negociere nu încheie acordul până la data stabilită de semnatari.

Cand anume NU pot fi concediati angajatii?

 • În timpul incapacității temporare de a munci;
 • În timpul suspendării activității din cauza carantinei;
 • În cazul femeilor însărcinate, în cazul în care angajatorul are cunoștință de sarcină înainte de decizia de concediere;
 • În timpul concediului de maternitate;
 • În timpul concediului de creștere a copiilor, în cazul copiilor cu dizabilități;
 • În timpul concediului pentru creșterea unui copil în vârstă de doi sau trei ani, în cazul copiilor cu dizabilități;
 • În timpul concediului pentru îngrijirea unui copil bolnav în vârstă de până la 7 ani sau, în cazul copiilor cu dizabilități recurente, sub 18 ani;
 • În timpul concediului anual.

De asemenea, este interzisă concedierea unui angajat:

 • Pe criterii precum genul, orientarea sexuală, caracteristicile genetice, vârsta, naționalitatea, rasa, culoarea, etnia, religia, opțiunea politică, originea socială, dizabilitatea, situația familială sau responsabilitatea, calitatea de membru sau activitate sindicală;
 • Pentru exercitarea dreptului la grevă și a drepturilor sindicale prevăzute de lege.

! ! ! De retinut:

 • Pentru un angajat concediat colectiv este reglementată o protectie specială;
 • In termen de 45 de zile de la concediere, salariatul are dreptul de a avea prioritate în a fi reangajat pentru aceeași funcție fără interviu.
 • Orice decizie de concediere emisă fără respectarea procedurii legale este nulă.