Gaseste un avocat specializat

Avocatoo magazin GDPR

Concluziile A.G. – Evaluarea siguranței produselor cosmetice

  1. Numărul cauzei 

Cauza C-13/17 

  1. Situația de fapt 

Curs online GDPR

Prezenta trimitere preliminară se înscrie în contextul unei acţiuni în anularea decretului privind calificarea profesională a evaluatorilor siguranţei produselor cosmetice pentru sănătatea umană, adoptat de către miniștrii care sunt pârâţi în acţiunea principală. Prin acest decret, legiuitorul francez a definit ciclurile de formare pe care le‑a recunoscut ca fiind „echivalente” în sensul articolului 10 alineatul (2) din Regulamentul nr. 1223/2009, menţionând doar dovezile oficiale de calificare eliberate în cadrul Spaţiului Economic European, incluzând printre altele diplomele de veterinar și de studii în domeniul ecotoxicologiei.

Federaţia Întreprinderilor din Industria de Frumuseţe, denumită în continuare „FEBEA” este o organizaţie profesională care are ca membri peste 300 de întreprinderi care își desfășoară activitatea în sectorul cosmetic din Franţa. Această organizaţie a introdus, în faţa Consiliul de Stat, o acţiune în anularea pentru abuz de putere a decretului în litigiu. În susţinerea cererii sale, FEBEA a invocat, printre alte motive, că decretul atacat în litigiu încalcă dispoziţiile articolului 10 alineatul (2) din Regulamentul nr. 1223/2009, pe de o parte, în măsura în care stabilește disciplinele considerate „similare” farmaciei, toxicologiei sau medicinei, incluzând printre altele ecotoxicologia, în timp ce acest regulament nu conferea o astfel de competenţă statelor membre, și, pe de altă parte, în măsura în care recunoaște echivalenţa unor formări acordate în cadrul Uniunii Europene, al SEE sau al Confederaţiei Elveţiene, în timp ce recunoașterea echivalenţei prevăzute de această dispoziţie nu ar putea privi decât formările primite în state terţe. 

Curs online GDPR

  1. Legislație europeană invocată în speță 

Regulamentul (CE) nr. 1223/2009 

  1. Concluziile Avocatului General 

Propunem să se răspundă la a doua și la a treia întrebare preliminară că articolul 10 alineatul (2) din Regulamentul nr. 1223/2009 autorizează un stat membru să stabilească disciplinele considerate „similare” farmaciei, toxicologiei sau medicinei în sensul acestei dispoziţii, în măsura în care acesta respectă obiectivele prevăzute de regulamentul respectiv care constau în special în a garanta că persoana responsabilă de evaluarea siguranţei produselor cosmetice dispune de o calificare, atât teoretică, cât și practică, care echivalează în esenţă cu cel puţin una dintre cele trei discipline sus‑menţionate și care permite să se asigure un înalt nivel de protecţie a sănătăţii umane.

  1. Legislație națională incidentă în speță

Legea 178/2000 privind produsele cosmetice    

Avocatoo magazin GDPR

Comments
Se incarca...