Gaseste un avocat specializat

Avocatoo magazin GDPR

Drepturile contribuabililor in timpul inspectiei fiscale (IV)

Al treilea episod il gasesti AICI.

Dreptul de a fi verificat numai pentru creanțele fiscale aflate în cadrul termenului de prescripție

Contribuabilii pot fi supuși inspecției fiscale exclusiv în cadrul termenului de prescripție a dreptului organului fiscal de a stabili creanțe fiscale.

Avocatoo magazin GDPR

Curs online GDPR

Dreptul organului fiscal de a stabili creanțe fiscale se prescrie în termen de 5 ani, cu excepția cazului în care legea dispune altfel. Termenul de 5 ani începe să curgă de la data de 1 iulie a anului următor celui pentru care se datorează obligația fiscală, dacă legea nu dispune altfel.

Prin urmare, regula în materia prescripției dreptului de a stabili creanțe fiscale este că organul fiscal poate stabili creanța fiscală oricând într-un interval de timp de 5 ani, calculat de la data de 1 iulie a anului următor celui pentru care se datorează inspecția fiscală.

În situația constatării împlinirii termenului de prescripție a dreptului de stabilire a creanței fiscale, organul fiscal are obligația de a proceda la încetarea procedurii de emitere a titlului de creanță fiscală.

Avocatoo magazin GDPR

Comments
Se incarca...