Gaseste un avocat specializat

Avocatoo magazin GDPR

Decizia CCR 611/2014

privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative

Autorul sesizării

            Tribunalul București, secția III civilă

Obiectul sesizării

Curs online GDPR

            Articolul 64, alineatul 3 al Legii 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative

Motivarea sesizării

Curs online pentru a deveni DPO

Este încălcat articolul 147, alineatul 1 al Constituției. Dispozițiile criticate împiedică producerea efectului juridic definitiv și general obligatoriu în cazul deciziilor CCR de constatare a neconstituționalității unui act normativ sau a unei norme abrogatoare. În această lege, legiuitorul nu a făcut distincția asupra naturii actului abrogator a actului de abrogare anterior. Actul abrogator poate fi și o decizie CCR de declarare a neconsituționalității.

Decizia Curții Constituționale

            Respinge, prin unanimitate de voturi, ca fiind neîntemeiată, această excepție.

Motivarea Deciziei Curții Constituționale

            Abrogarea unei dispoziții sau a unui act normativ are caracter definitiv. Nu este permis ca prin abrogarea unui act de abrogare anterior să se repună în vigoare actul normativ inițial. Fac excepție prevederile ordonanțelor de urgență ale Guvernului care au prevăzut norme de abrogare și au fost respinse prin lege de către Parlament (procedura delegării legislative). Dacă Curtea Constituțională declară neconstituțional un act de abrogare, asta nu înseamnă că actul de abrogare este abrogat, ci este vorba de un efect specific al deciziilor de constatare a neconstituționalității unei norme abrogatoare, care constă în pierderea legitimității constituționale a textului declarat neconstituțional. Aceasta este o sancțiune diferită și mult mai gravă decât abrogarea unui text normativ.

Avocatoo magazin GDPR

Comments
Se incarca...