Gaseste un avocat specializat

Avocatoo magazin GDPR

Decizia CCR nr. 224/2017. Tractor = autovehicul

Numărul deciziei

224/2017

Cuvinte cheie
neconstituționalitate, Cod penal, drumurile publice, tractor, vehicul, autovehicul, infracțiune, permis de conducere, egalitate în drepturi
 

Autorul sesizării

Curtea de Apel Bucureşti – Secţia I penală
 

Obiectul sesizării

art. 6 pct. 6 teza finală din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice
 

Motivarea sesizării

În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate, autorul acesteia susţine că prevederile legale criticate sunt neconstituţionale, întrucât exclud tractoarele din categoria autovehiculelor, şi, în aceste condiţii, fapta de a conduce un tractor pe drumurile publice, fără a deţine permis de conducere, nu constituie infracţiune. Prevederile art.6 pct.6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 precizează, în totală contradicţie cu întreaga legislaţie rutieră, că tractorul nu constituie „autovehicul” în sensul legii. În atare situaţie, dispoziţiile art. 335 din Codul penal, potrivit cărora „Conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul ori a unui tramvai de către o persoană care nu posedă permis de conducere se pedepseşte cu închisoarea de la unu la 5 ani” nu permit sancţionarea unei persoane care nu deţine permis de conducere pentru un tractor pe care îl conduce pe drumurile publice.
 

Decizia Curții

Admite excepţia de neconstituţionalitate ridicată şi constată că soluţia legislativă cuprinsă în art. 335 alin. (1) din Codul penal este neconstituţională.
 

Motivarea deciziei

În opinia autorului excepţiei, prevederile legale ce formează obiectul excepţiei contravin dispoziţiilor din Constituţie cuprinse în art. 1 alin. (3) privind trăsăturile statului român, art. 16 privind egalitatea în drepturi, art. 22 privind dreptul la viaţă şi la integritate fizică şi psihică, art. 53 privind restrângerea exerciţiului unor drepturi sau al unor libertăţi, art. 124 privind înfăptuirea justiţiei şi art. 131 privind rolul Ministerului Public.

Curtea reţine că prevederile art. 6 pct. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 stabilesc înţelesul noţiunii de „autovehicul” care include „orice vehicul echipat cu motor de propulsie, utilizat în mod obişnuit pentru transportul persoanelor sau mărfurilor pe drum ori pentru tractarea, pe drum, a vehiculelor utilizate pentru transportul persoanelor sau mărfurilor”. Teza a doua a art. 6 pct. 6 din ordonanţa de urgenţă criticată în prezenta cauză prevede, în mod expres, că „Vehiculele care se deplasează pe şine, denumite tramvaie, precum şi tractoarele agricole sau forestiere nu sunt considerate autovehicule.”

Din examinarea prevederilor cuprinse în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 referitoare la tractoarele agricole sau forestiere, rezultă cu claritate unele obligaţii pe care le au conducătorii unor asemenea vehicule, relevantă în acest sens fiind obligaţia de deţinere a unui permis de conducere pentru această categorie.

Curtea observă existenţa unei neconcordanţe între denumirea marginală a art. 335 din Codul penal, care face referire la noţiunea de „vehicul” şi cuprinsul reglementării art. 335 alin. (1) din Codul penal care utilizează limitativ noţiunile de „autovehicul” şi „tramvai”, acesta din urmă reprezentând, potrivit art. 6 pct. 6 teza a doua din Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, un vehicul.

În acelaşi timp, Curtea reţine că fapta de a conduce pe drumurile publice un tractor agricol sau forestier, de o persoană care nu posedă permis de conducere, prezintă pericol social ridicat de natură a aduce atingere unor valori sociale protejate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, care are drept scop tocmai asigurarea desfăşurării fluente şi în siguranţă a circulaţiei pe drumurile publice, precum şi ocrotirea vieţii, integrităţii corporale şi a sănătăţii persoanelor participante la trafic sau aflate în zona drumului public, protecţia drepturilor şi intereselor legitime ale persoanelor respective, a proprietăţii publice şi private, cât şi a mediului, astfel cum rezultă din art. 1 alin. (2) al ordonanţei.

Totodată, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală a stabilit că, în interpretarea noțiunii de „autovehicul”, prevăzută de art. 334 alin.(1) din Codul penal şi art. 335 alin. (1) din Codul penal, raportat la art. 6 pct. 6 şi pct. 30 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, modificată şi completată prin Ordonanţa Guvernului nr. 21/2014, conducerea pe drumurile publice a unui tractor agricol sau forestier neînmatriculat/neînregistrat potrivit legii sau de către o persoană care nu posedă permis de conducere nu întruneşte condiţiile de tipicitate ale infracţiunilor prevăzute de art. 334 alin. (1) din Codul penal, respectiv, de art. 335 alin. (1) din Codul penal. În aceste condiţii, Curtea constată că fapta de conducere pe drumurile publice a unui tractor agricol sau forestier, fără a deţine permis de conducere, rămâne în afara oricărei sancţiuni penale. Această situaţie a intervenit ca urmare a redefinirii în legislaţie a noţiunii de „autovehicul”, şi excluderii exprese a „tractoarelor agricole şi forestiere” din categoria autovehiculelor. Or, Directiva 2006/126/CE şi Ordonanţa Guvernului nr. 21/2014, prin care prevederile art. 4 alin. (4) din Directivă au fost transpuse în dreptul intern, nu au avut drept scop dezincriminarea unei asemenea fapte. De altfel, anterior modificărilor art. 6 pct. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, prin art. I pct. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 21/2014, tractorul rutier era considerat autovehicul, astfel încât conducerea sa pe drumurile publice, fără a deţine permis de conducere, constituia infracţiune.

De asemenea, având în vedere necorelarea celor două norme care au legătură cu soluţionarea cauzei în care a fost invocată prezenta excepţie de neconstituţionalitate, respectiv art. 335 alin. (1) din Codul penal şi art. 6 pct. 6 teza a doua din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, Curtea constată existenţa un veritabil viciu de neconstituţionalitate, care rezultă din omisiunea reglementării, în cuprinsul art. 335 alin. (1) din Codul penal, a tractoarelor agricole sau forestiere ca obiect material al infracţiunii de conducere a unui vehicul pe drumurile publice fără permis de conducere.

Aplicând aceste considerente în cauza de faţă, Curtea constată că este în afara oricărui argument juridic raţional şi rezonabil ca o persoană care posedă permis de conducere, acordat pentru altă categorie decât tractoarele agricole sau forestiere, şi care conduce un asemenea vehicul pe drumurile publice, să poată avea calitatea de subiect activ al infracţiunii prevăzute de art. 335 alin. (2) din Codul penal, în timp ce o persoană care nu deţine deloc permis de conducere şi care conduce pe drumurile publice un tractor agricol sau forestier, să nu fie sancţionată penal. Nimic nu justifică apariţia unei diferenţieri între cele două categorii şi aplicarea unui tratament privilegiat în cazul persoanelor care nu deţin permis de conducere.

Avocatoo magazin GDPR

Comments
Se incarca...
Vrei să ne știi triști?

Abonează-te la newsletter!

Si vom fi fericiți.
DA-MI MAILURI
close-link