Gaseste un avocat specializat

Avocatoo magazin GDPR

DECIZIA 625/2016 – excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 69 și art. 70 din C.P.P.

1.        Numărul deciziei
625/2016
2.        Cuvinte cheie
  cod de procedura penala, exceptie de neconstitutionalitate, cerere de recuzare, procuror
3.        Autorul sesizării
Avãnd în vedere textul deciziei, constatãm cã organul ce sesizeazã Curtea Constituționalã a României este Inalta Curte de Casație și Justiție – Secția Penalã.
4.        Obiectul sesizării
Acesta este reprezentat de soluționarea excepției de neconstituționalitate a art. 69, respectiv art.70 din C.P.P. referitoare la soluționarea cerereii de recuzare a procurorului de ședințã de cãtre procurorul ierarhic superior.
5.        Motivarea sesizării
Autoarea acesteia considerã cã aceastã soluționare, chiar și în cazul în care cererea de recuzare este formulată în cadrul camerei preliminare, este neconstituționalã deoarece trebuie soluționată de către instanța de judecată în fața căreia a intervenit acest incident procedural, iar nu de către procurorul ierarhic superior.

Prin aceste articole sunt încãlcate dispoziții din tratatele internaţionale privind drepturile omului, accesul liber la justiţie, poliţia instanţelor, rolul şi structura C.S.M., cât și deciziile C.C.R.

6.        Decizia Curții
Aceasta se pronunțã prin :

a)      Respingerea, ca inadmisibilã, a excepției de neconstituționalitate referitoare la art.69 din C.P.P. ;

b)      Admiterea excepției de neconstituționalitate a art.70 din C.P.P., constatãnd cã acest articol contravine dispozițiilor constituționale.

7.        Motivarea deciziei
Pentru art.69 – Curtea Constituționalã are competența de a se pronunța, printre altele, asupra excepțiilor de neconstituționalitate asupra dispozițiilor unei legi, in cazul de fațã C.P.P. dacã are legãtura cu soluționarea cauzei. Ȋnsã, în cazul de fațã nu a fost redactatã o cerere de recuzare a organului de cercetare penalã pentru a se putea pronunța asupra acesteia.

 

Pentru art.70 – Curtea a statuat că procedura de soluţionare a cererilor de recuzare (= manifestarea de voinţă a uneia dintre părţi sau a procurorului, prin care se solicită ca persoana incompatibilă să nu facă parte din completul de judecată sau din constituirea instanţei de judecată) face parte integrantă din procedura de judecată, ce reprezintă modalitatea concretă prin care justiţia este înfăptuită de către instanţele judecătoreşti. Aceastã instituţie a recuzării în procesele judiciare se justifică prin imperativul asigurării unei judecăţi imparţiale.

Curtea constatã cã este înlãturatã competența instanței judecãtorești de a se pronunța asupra cererii de recuzare, fiind exclusiv de competența procurorului ierarhic superior. Nu oferã posibilitatea celui interesat sã conteste în fața unei instanțe judecãtorești ordonanța procurorului ierarhic superior prin care soluționeazã acea cerere.

Curtea reține cã procurorul nu face parte din puterea judecãtoreascã, astfel cã acesta nu se poate pronunța deoarece înfãptuirea justiției se face doar de cãtre I.C.C.J și celelalte instanțe stabilite prin lege, astfel cã procurorul nu dobãndește atribuțiile instanțelor. De asemenea, prin nicio lege nu se poate înlãtura o competențã a unei autoritãți, ceea ce se întãmplã în cazul de fațã.

Se mai discutã aceastã posibilitate a procurorului superior ierarhic de a se pronunța asupra valabilitãții și menținerii actelor îndeplinite ori mãsurilor dispuse de judecãtor sau în fața acestuia pânã la data admiterii cererii de recuzare, ceea ce duce la atribuirea în mod nejustificat a unei competențe ce ține de instanța de judecatã.

Avocatoo magazin GDPR

Comments
Se incarca...
Vrei să ne știi triști?

Abonează-te la newsletter!

Si vom fi fericiți.
DA-MI MAILURI
close-link