Gaseste un avocat specializat

Avocatoo magazin GDPR

Copii ale programelor TV salvate în Cloud. Autorizarea titularului drepturilor de autor

 Situaţia de fapt:

VCAST este o societate înființată în conformitate cu legislația britanică, care pune la dispoziția clienților săi, prin Internet, un sistem de înregistrare video la distanță pentru programele locale de televiziune italiană, printre care și cele ale RTI (Reti Televisive Italiane). Clientul selectează un program și un interval de timp. Sistemul operat de VCAST culege semnalul de televiziune folosind propriile antene și înregistrează perioada din programul selectat în spațiul de stocare indicat de utilizator în Cloud, iar astfel se face difuzarea copiei programelor la dispoziția clientului prin intermediul Internetului.

VCAST a solicitat o declarație din partea Curţii Districtuale din Torino cu privire la legalitatea activităților sale. În acest scop, el invocă excepția privind copiile private, susţinând că autorizarea titularului drepturilor de autor sau a titularului drepturilor conexe nu le este necesară pentru reproducerea pe orice suport realizată de o persoană fizică pentru uz privat şi care nu este nici direct, nici indirect cu scop comercial, o condiție fiind ca titularii de drepturi să primească o compensaţie.

Curs online GDPR

Reţinerile Curţii:

Curtea, ca urmare a unei cereri provizorii adresate de RTI, a interzis provizoriu ca VCAST să își desfășoare activitatea. În acest context, înainte de a lua decizia finală, VCAST a decis să adreseze întrebări preliminare Curții de Justiție, solicitând, în esență, să se stabilească dacă serviciul VCAST furnizat fără consimțământul titularului drepturilor de autor sau al altor drepturi, este compatibil cu Directiva privind drepturile de autor.

Avocatoo magazin GDPR

Prin hotărârea de astăzi, Curtea constată că serviciul furnizat de VCAST are o dublă funcționalitate în asigurarea reproducerii și punerii la dispoziție a lucrărilor protejate.

În măsura în care serviciul oferit de VCAST constă în punerea la dispoziție a programelor protejate, el intră în sfera comunicării cu publicul. În această privință, Curtea reamintește că, potrivit directivei în cauză, orice comunicare către public, inclusiv punerea la dispoziție a unei lucrări protejate necesită consimțământul titularului dreptului, având în vedere că dreptul de comunicare a operelor către public ar trebui înțeles, într-un sens larg, ca acoperind orice transmisie sau retransmisie a unei lucrări către public prin cablu sau prin mijloace wireless, inclusiv prin radiodifuziune.

Curtea consideră că transmisia inițială făcută de organizația de radiodifuziune, pe de o parte, și cele realizate de VCAST, pe de altă parte, sunt realizate folosind anumite tehnici specifice, folosind un mijloc de transmisie diferit pentru lucrările protejate și fiecare este destinat pentru publicul său ţintă.

Decizia Curţii:

Curtea concluzionează că retransmiterea făcută de VCAST constituie o comunicare către un public diferit de cel al transmisiei originale și, prin urmare, trebuie să primească consimțământul titularului drepturilor de autor sau al titularului de drepturi conexe. În consecință, un astfel de serviciu de înregistrare la distanță nu se poate încadra în excepția de copiere privată.

Avocatoo magazin GDPR

Comments
Se incarca...
Vrei să ne știi triști?

Abonează-te la newsletter!

Si vom fi fericiți.
DA-MI MAILURI
close-link