Contactul de consignație

 Contractul de consignație este actul juridic, prin care o parte, numită consignant, încredințează celeilalte părți, numită consignatar, anumite bunuri mobile pentru a fi vândute, pe seama consignantului.

Obiectul contractului îl formează bunurile încredințate pentru a fi vândute de consignatar. Trebuie să adăugam faptul că, aceste bunuri nu vor trece în proprietatea acestuia, ci doar în posesia sa, iar la final este obligat de a remite prețul obținut din vânzarea acelor bunuri sau de-ai restitui bunul consignantului la cererea acestuia.

Contractul de consignație este reglementat de Legea nr. 178/1934, iar sediul materiei se află în Codul Civil, Cartea a V-a, „Despre obligații”, Titlul IX, intitulat „Diferite contracte speciale” cu referire la contractul de consignație, pe care îl găsim în art. 2054-2063.

Consignantul are obligația de a preda bunurile care urmează a fie vândute. Insă, fiind proprietarul acestora, are dreptul de a cere oricând restituirea lor, în acest caz va acorda consignatarului un termen de preaviz pentru pregătirea predării bunurilor, dar și de a controla starea acestora pe toată durata existenței contractului.

Consignatarul va primi și va păstra bunurile ca un bun proprietar și le va preda, după caz, în starea în care le-a primit spre vânzare. Neîndeplinirea obligațiilor în ceea ce priveste starea  bunurilor atrage răspunderea consignatarului pentru pieirea acestora din cauze de forţă majoră ori din fapta terţului.

Consignatarul trebuie să-și îndeplinească obligațiile în limitele stabilite prin contract, așadar acesta trebuie să țină seama de toate clauzele contractuale fără a-si depăși competențele. Referitor la prețul vânzării bunurilor, este cel stabilit de părți prin contract, sau la prețul curent al mărfurilor existente pe piața respectivă. Totodată, consignantul poate modifica prețul de vânzare stabilit, cu condiția de a notifica în scris consignatarul. Potrivit art 2.056 Cod Civil alin. 3 „în lipsă de dispoziții contrare, vânzarea se va face numai cu plata în numerar, prin virament bancar sau cec bancar, și numai la prețurile curente ale mărfurilor”.

Consignatarul poate să vândă bunurile pe credit doar dacă a fost autorizat în mod expres de către consignant. În cazul în care consignatarul primeşte autorizarea să vândă pe credit, atunci acesta poate acorda cumpărătorului un termen pentru plata preţului de maximum 90 de zile şi exclusiv pe bază de cambii acceptate sau bilete la ordin.

În urma împuternicirii, consignatarul este obligat să raporteze consigantului  toate vânzările pe care le realizează, la termenele stabilite în contract. Prețul obținut din vânzarea bunurilor trebuie să fie remis consignantului. În cazul în care bunurile nu au fost vândute la termenele stabilite, acestea vor fi predate proprietarului.

 Pentru serviciile prestate, consignatarul are dreptul la o remunerație. Aceasta se stabilește prin contract sau ca diferență dintre prețul de vânzare stabilit de consignant și prețul cu care s-a vândut bunul în mod cert.

Consignantul este obligat să acopere cheltuielile pe care consignatarul le-a realizat pentru îndeplinirea sarcinii, și anume cheltuielile de vânzare, conservare și executare a contractului.

În ceea ce priveşte forma şi, implicit, proba contractului de consignaţie, art. 2.055 Noul Cod Civil dispune: „contractul de consignaţie se încheie în formă scrisă. Dacă prin lege nu se prevede altfel, forma scrisă este necesară numai pentru dovada contractului”.

Încetarea contractului de consignație poate avea mai multe cauze, și anume revocarea sa de către consignant, renunțarea consignatarului, decesul părților, falimentul, dizolvarea persoanei juridice, interdicția sau radierea consignatarului ori a consignantului.

 

 

Comment

This post doesn't have any comment. Be the first one!

hide comments
Follow
...
Back

Your cart

0

No products in the cart.

Total
0,00 lei
Checkout
Empty

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!

Dacă vrei să nu mai cauți

Îți livrăm tot ce e nou la noi direct la tine în inbox.
VREAU
close-link
Our site uses cookies. Learn more about our use of cookies: cookie policy.
I accept