Gaseste un avocat specializat

Avocatoo magazin GDPR

Noțiunea de consumator. Conturile private de Facebook vs utilizarea paginilor în scopuri profesionale

Situația de fapt:

Domnul Schrems a chemat in judecată Facebook în fața instanțelor austriece, adică a instanțelor de la domiciliul său, acuzând pârâta că a încălcat o serie de dispoziții europene cu privire la protecția datelor personale menționate pe contul său de pe respectiva rețea de socializare. De asemenea, alți 7 utilizatori Facebook i-au cesionat reclamantului drepturile lor de a intenta această acțiune în justiție.

Facebook consideră că instanțele austriece nu au competența necesară în această materie, deoarece domnul Schrems nu poate invoca norma Uniunii care permite consumatorului să cheme în judecată un partener contractual străin în fața instanței de la domiciliul său, deoarece acesta nu s-ar încadra în sfera noțiunii de ”consumator” deoarece utilizează Facebook și în scopuri profesionale.

Curs online GDPR

Reținerile Curții:

Fa-ti singur implementarea GDPR

Curtea răspunde că utilizatorul unui cont de Facebook privat nu își pierde calitatea de „consumator” atunci când publică cărți, ține conferințe, exploatează site-uri internet, colectează donații și acceptă cesiuni de drepturi de la numeroși consumatori în vederea valorificării în justiție a acestor drepturi. În schimb, forul consumatorului nu poate fi invocat pentru acțiunea unui consumator prin care se urmărește valorificarea, în fața instanței de la locul unde își are domiciliul, nu numai a propriilor drepturi, ci și a drepturilor cesionate de alți consumatori care au domiciliul în același stat membru, în alte state membre sau în state terțe.

Curtea observă că forul consumatorului nu se aplică în principiu decât în ipoteza în care finalitatea contractului încheiat între părți este o altă utilizare decât cea profesională a bunului sau a serviciului în cauză. Autorul unei acțiuni în justiție, care utilizează asemenea servicii, ar putea să invoce calitatea de consumator doar dacă utilizarea esențialmente neprofesională a acestor servicii, pentru care a încheiat inițial un contract, nu a dobândit ulterior un caracter esențialmente profesional.

Forul consumatorului a fost creat în scopul protejării consumatorului ca parte la contractul în cauză. Prin urmare, consumatorul nu este protejat decât în măsura în care este personal solicitant sau pârât într-o procedură. Aceste considerații trebuie să se aplice și în privința unui consumator cesionar al drepturilor altor consumatori.

 

Avocatoo magazin GDPR

Comments
Se incarca...
Vrei să ne știi triști?

Abonează-te la newsletter!

Si vom fi fericiți.
DA-MI MAILURI
close-link