Gaseste un avocat specializat

Avocatoo magazin GDPR

Concluziile Avocatului General. Respingerea unei cereri pe motivul că a fost prematură

CONCLUZIILE AVOCATULUI GENERAL MICHAL BOBEK prezentate la 19 octombrie 2017(1)

Numarul cauzei

Cauza C-470/16

Situatia de fapt

Curs online GDPR

În anul 2014, EirGrid a propus un proiect de conectare a rețelelor electrice din Irlanda și Irlanda de Nord (denumit în continuare „proiectul de interconectare”). Proiectul de interconectare este un „proiect de interes comun” în conformitate cu Regulamentul PIC.

În Irlanda, organismul care a fost desemnat în temeiul articolului 8 din Regulamentul PIC este An Bord Pleanála, consiliul irlandez pentru amenajarea teritoriului (denumit în continuare „consiliul”). Ca atare, consiliul este responsabil de facilitarea și coordonarea procedurii de acordare a autorizației pentru proiectul de interconectare.

În calitatea sa de consiliu irlandez pentru amenajarea teritoriului, acesta este de asemenea organismul responsabil de acordarea aprobării în cazul proiectului respectiv. În urma cererii oficiale de aprobare formulate de EirGrid și a depunerii unei evaluări a efectelor asupra mediului, consiliul a convocat o ședință la 7 martie 2016.

Se dorește să se afle următoarele :

În primul rând, norma CN se aplică cererilor de autorizare a inițierii controlului judiciar la fel ca în cazul cererilor de control judiciar în sine? În al doilea rând, răspunsul afirmativ la prima întrebare se schimbă în cazul respingerii cererii de autorizare pentru motivul că a fost introdusă prematur?

De asemenea, instanța de trimitere solicită să se stabilească dacă norma CN este aplicabilă tuturor „elementelor” unei proceduri judiciare prin care se contestă legalitatea unei decizii, a unei acţiuni sau a unei omisiuni, doar elementelor unei proceduri judiciare care ţin de dreptul Uniunii sau  doar chestiunilor vizate de dispoziţiile referitoare la participarea publicului.

În continuare, instanța națională solicită în esență să se stabilească dacă noțiunea „decizii, acțiuni sau omisiuni” de la articolul 11 alineatul (1) acoperă acțiunile „temporare” sau „provizorii”, precum și acțiunile „definitive” și totodata, solicită să se stabilească dacă statele membre pot prevedea excepții de la norma CN, atunci când acestea nu sunt prevăzute în directivă sau în convenție.

Mai departe, instanţa de trimitere solicită să se stabilească dacă o cerinţă din dreptul naţional în sensul că trebuie să existe un raport de cauzalitate între actul sau decizia cu caracter presupus nelegal şi daunele privind mediul ca o condiţie pentru aplicarea legislaţiei naţionale de transpunere a normei CN este compatibilă cu convenţia.

Și nu în ultimul rând, instanţa de trimitere solicită să se stabilească efectele potențiale ale articolului 9 alineatul (3) din convenție asupra legislației naționale, fie direct, fie indirect.

Legislație europeană invocată în speță

Avocatoo magazin GDPR

Dreptul internațional

Dreptul Uniunii

Decizia Curții

„1. În cadrul unui sistem juridic naţional în care legiuitorul nu a stabilit în mod expres şi definitiv în ce etapă a procesului trebuie să fie atacată o decizie şi în care acest lucru trebuie să fie decis de o instanță de judecată în contextul fiecărei acţiuni concrete, de la caz la caz, în conformitate cu normele de common law, dreptul la o procedură «cu un cost care să nu fie prohibitiv» prevăzut la articolul 11 alineatul (4) din Directiva 2011/92/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 decembrie 2011 privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului poate fi invocat într‑o cauză aflată în fața unei instanţe naţionale în care trebuie să se decidă dacă acţiunea concretă respectivă a fost introdusă în etapa corect

2. Cerinţa privind o procedură «cu un cost care să nu fie prohibitiv» prevăzută la articolul 11 alineatul (4) din Directiva 2011/92 este aplicabilă în cazul tuturor temeiurilor, motivelor sau argumentelor întemeiate pe încălcări de fond sau de procedură ale acestei directive sau ale altor instrumente din dreptul Uniunii invocate în contextul exercitării unei căi de atac împotriva unei decizii, a unei acţiuni sau a unei omisiuni vizate de dispoziţiile referitoare la participarea publicului ale directivei în cauză. Atunci când o asemenea cale de atac implică temeiuri, motive și argumente referitoare la încălcări atât ale dreptului Uniunii, cât și ale dreptului național, cerința privind o procedură «cu un cost care să nu fie prohibitiv» prevăzută la articolul 11 alineatul (4) din directiva menționată anterior se va aplica în general căii de atac în întregul său.

3. Expresia «decizii, acțiuni sau omisiuni» de la articolul 11 alineatul (1) din Directiva 2011/92 vizează inclusiv deciziile administrative adoptate în cursul soluţionării unei cereri de aprobare a unui proiect care nu stabilesc ireversibil şi definitiv drepturile legale ale părţilor.

4. Având în vedere răspunsurile la prima și la a doua întrebare a instanţei de trimitere, nu este necesar să se răspundă la a patra întrebare.

5. Având în vedere răspunsurile la prima și la a doua întrebare a instanţei de trimitere, nu este necesar să se răspundă la a cincea întrebare.

6. Atunci când se aplică norma prevăzută la articolul 11 alineatul (4) din Directiva 2011/92 potrivit căreia costurile nu trebuie să fie prohibitive, directiva respectivă nu se opune luării în considerare de către instanțele naționale a caracterului neserios sau vexatoriu al căii de atac căreia norma îi este aplicabilă.

7. A șaptea întrebare a instanţei de trimitere este inadmisibilă.ˮ

Legislație națională incidentă în speță

 

Avocatoo magazin GDPR

Comments
Se incarca...
Vrei să ne știi triști?

Abonează-te la newsletter!

Si vom fi fericiți.
DA-MI MAILURI
close-link