Gaseste un avocat specializat

Avocatoo magazin GDPR

Concluziile AG în Cauza C-498/16

  1. Numărul cauzei

Cauza C-498/16

  1. Situația de fapt

Curs online GDPR

Domnul Schrems utilizează un cont de Facebook în scopuri personale și o pagină de Facebook pentru a furniza informații cu privire la conferințele sale, prezența sa în mass-media, cărțile pe care le-a scris, o strângere de donații pe care a lansat-o, precum și informații în legătură cu procedurile judiciare pe care le-a inițiat împotriva Facebook Ireland, ca urmare a plângerilor depuse împotriva acesteia la Comisia pentru protecția datelor din Irlanda.

Reclamantul a promovat intens în mediul online politica sa împotriva Facebook Ireland, tocmai cu scopul de a exercita presiune asupra Facebook, fapt ce a atras atenția mass-media. Acesta susține că pârâta a comis o serie de încălcări ale normelor privind protecția datelor, contrar dreptului austriac, irlandez și al Uniunii.

În demersul său, reclamantul are sprijinul unei societăți de finanțare a proceselor pentru o remunerație de 20% din câștig, acesta având și o echipă de 10 persoane. Nu se știe dacă persoanele din această echipă primesc vreo remunerație. Ca urmare a invitației postate online de către reclamant, pe unul dintre site-urile internet înregistrate de acesta, peste 25 000 de persoane i-au cedat acestuia drepturile pe care le aveau față de pârâtă.

Având în vedere faptul că domnul Schrems a utilizat Facebook atât în scop personal, cât și în scop profesional, instanța austriacă e de părere că acesta nu se poate prevala de competența specială în materia contractelor încheiate cu consumatorii. De asemenea,  regulile de competență pentru consumatori se aplică unui consumator doar dacă acesta este personal parte a unui litigiu, ceea ce înseamnă că acțiunea cu privire la drepturile cesionate va fi respinsă.

  1. Legislație europeană invocată în speță

Regulamentul (CE) nr. 44/2001

Articolul 15 din Regulamentul nr. 44/2001 are următorul cuprins:

„1. În ceea ce privește un contract încheiat de o persoană, consumatorul, într-un scop care se poate considera că se situează în afara domeniului său profesional, competența se determină în conformitate cu dispozițiile din prezenta secțiune, fără a se aduce atingere articolului 4 și articolului 5 punctul 5, în cazul în care:

Curs online pentru a deveni DPO

(a) contractul are ca obiect vânzarea de bunuri mobile corporale în rate egale, fixe și eșalonate;

(b) contractul are ca obiect un împrumut rambursabil în rate egale, fixe și eșalonate sau orice altă formă de credit încheiat în scopul finanțării vânzării de bunuri mobile corporale sau

(c) în toate celelalte cazuri, contractul a fost încheiat cu o persoană care desfășoară activități comerciale sau profesionale în statul membru pe teritoriul căruia este domiciliat consumatorul sau, prin orice mijloace, își direcționează activitățile spre acel stat membru sau spre mai multe state, inclusiv statul membru respectiv, iar contractul intră în sfera de acțiune a acestor activități.

Articolul 16 din Regulamentul nr. 44/2001 prevede:

„1. Un consumator poate introduce o acțiune împotriva celeilalte părți la contract fie înaintea instanțelor din statul membru pe teritoriul căruia partea în cauză își are domiciliul, fie înaintea instanțelor din locul unde consumatorul își are domiciliul.

2. Acțiunea poate fi introdusă împotriva consumatorului de către cealaltă parte la contract numai înaintea instanțelor din statul membru pe teritoriul căruia consumatorul își are domiciliul.”

  1. Concluzia Avocatului General

În lumina celor ce precedă, Avocatul General propune Curții să răspundă la întrebările adresate de Oberster Gerichtshof (Curtea Supremă, Austria) după cum urmează:

„(1) Articolul 15 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 44/2001 al Consiliului din 22 decembrie 2000 privind competența judiciară, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială trebuie interpretat în sensul că desfășurarea de activități cum ar fi publicarea de cărți, susținerea de conferințe, exploatarea de site-uri internet sau strângerea de fonduri pentru valorificarea drepturilor nu conduce la pierderea calității de consumator în ceea ce privește drepturile privind propriul cont de Facebook utilizat în scopuri personale.

(2) În temeiul articolului 16 alineatul (1) din Regulamentul nr. 44/2001, un consumator nu poate invoca, concomitent cu propriile sale drepturi, drepturi similare cedate de alți consumatori cu domiciliul în alte locuri de pe teritoriul aceluiași stat membru, în alte state membre sau în state terțe”

  1. Legislatie nationala incidenta in speta

Ordonanta nr. 21/1992 privind protectia consumatorilor

Avocatoo magazin GDPR

Comments
Se incarca...
Vrei să ne știi triști?

Abonează-te la newsletter!

Si vom fi fericiți.
DA-MI MAILURI
close-link