Gaseste un avocat specializat

Avocatoo magazin GDPR

Cauzele C-596/15 si C-597/15. Mentiunile de sanatate de pe produsele alimentare

  1. Numărul cauzei

Cauzele conexate C-596/15 și C-597/15 P

  1. Situația de fapt 

Curs online GDPR

Bionorica este o întreprindere care produce și comercializează produse farmaceutice și suplimente alimentare pe piața europeană și care, în această calitate, utilizează mențiuni de sănătate aplicate pe produsele sale și în publicitatea pe care o face pentru acestea. Diapharm este o întreprindere care furnizează, la scară internațională, o gamă integrată de servicii pentru industria sănătății. O parte semnificativă a activității sale constă în a oferi consultanță unor întreprinderi în materie de mențiuni de sănătate înscrise pe produse alimentare, în special în ceea ce privește suplimentele alimentare.

În urma adoptării Regulamentului nr. 1924/2006 , Comisia a primit, în temeiul articolului 13 alineatul (2) din acest regulament, un total de aproximativ 44 000 de mențiuni de sănătate din partea statelor membre.

Comisia a adoptat Regulamentul nr. 432/2012  în care a autorizat o listă parțială cu 222 de mențiuni de sănătate, care corespundeau celor 497 de intrări înscrise în lista consolidată a mențiunilor de sănătate cu privire la care EFSA ajunsese la concluzia că datele prezentate permiteau să se stabilească o legătură de la cauză la efect între o categorie de produse alimentare, un aliment sau unul dintre compușii acestuia și efectul invocat. La aceeași dată, Comisia a identificat o listă cu mai mult de 2 000 de mențiuni de sănătate a căror evaluare nu a fost încheiată de EFSA sau cu privire la care ea însăși nu s‑a pronunțat încă și a publicat această listă pe site‑ul său internet. Potrivit Comisiei, aceste mențiuni, care priveau în principal efectele substanțelor vegetale, rămâneau suspendate și puteau fi, prin urmare, utilizate în continuare.

Prin scrisorile adresate Comisiei, Bionorica și Diapharm au invitat-o pe aceasta să reia evaluarea mențiunilor de sănătate privind substanțele vegetale și, în special, să solicite EFSA să continue fără întârziere această evaluare pentru a putea fi adoptată lista completă a mențiunilor de sănătate, astfel cum se impune la articolul 13 alineatul (3) din Regulamentul nr. 1924/2006.

Prin cererile introductive depuse la grefa Tribunalului la 19 august 2014, Bionorica și Diapharm au solicitat Tribunalului să constate abținerea de a acționa a Comisiei, întrucât aceasta ar fi omis în mod ilegal să dispună EFSA să efectueze evaluarea mențiunilor de sănătate privind substanțele vegetale în vederea adoptării listei definitive a mențiunilor de sănătate autorizate.

  1. Legislație europeană

Decizia 1999/468

Regulamentul (CE) nr. 178/2002

  1. «întreprindere cu profil alimentar» înseamnă orice întreprindere, indiferent dacă are sau nu drept scop obținerea de profit și indiferent dacă este publică sau privată, care desfășoară oricare dintre activitățile legate de orice etapă de producție, prelucrare și distribuție a produselor alimentare;
  2. «operator în sectorul alimentar» înseamnă persoanele fizice sau juridice care răspund de îndeplinirea cerințelor legislației alimentare în cadrul întreprinderii cu profil alimentar aflate sub controlul lor;

Curs online GDPR

Regulamentul nr. 1924/2006

Articolul 6 din acest regulament, intitulat „Justificarea științifică a mențiunilor”, prevede la alineatul (1):

Mențiunile nutriționale și de sănătate se bazează pe dovezi științifice general acceptate și se justifică prin acestea.”

Regulamentul (UE) nr. 432/2012

  1. Decizia Curții

1) Anulează Ordonanța Tribunalului Uniunii Europene din 16 septembrie 2015, Bionorica/Comisia (T‑619/14, nepublicată, EU:T:2015:723).

2)      Respinge ca inadmisibilă acțiunea în constatarea abținerii de a acționa formulată de Bionorica SE în cauza T‑619/14.

3)      Respinge recursul în cauza C‑597/15 P.

4)      Bionorica SE și Comisia Europeană suportă, fiecare, propriile cheltuieli de judecată efectuate atât în primă instanță în cauza T‑619/14, cât și cu ocazia recursului în cauza C‑596/15 P.

5)      Obligă Diapharm GmbH & Co. KG la plata cheltuielilor de judecată aferente recursului în cauza C‑597/15 P.

  1. Legislație națională incidentă în speță

Hotărârea nr. 723/2011 privind stabilirea cadrului legal necesar pentru aplicarea Regulamentului (CE) nr. 1924/2006 privind mențiunile nutriționale și de sănătate înscrise pe produsele alimentare 

Ordinul nr. 45/2012 privind controlul pe piață al mențiunilor nutriționale și de sănătate înscrise pe produsele alimentare

 

Avocatoo magazin GDPR

Comments
Se incarca...
Vrei să ne știi triști?

Abonează-te la newsletter!

Si vom fi fericiți.
DA-MI MAILURI
close-link