Gaseste un avocat specializat

Avocatoo magazin GDPR

CCR Decizia 341/2017

Numărul deciziei
341/2017
Cuvinte cheie
Consiliu local, autonomie locală, personalitate juridică, patrimoniu propriu, activitate economică, interes național
Autorul sesizării
Înalta Curte de Casație și Justiție – Secția contencios administrativ și fiscal
Obiectul sesizării
art.13 din OUG 115/2003 privind privatizarea Societății Comerciale „Roman” – S.A. Brașov și constituirea parcului industrial pe platforma Societății Comerciale „Roman” – S.A.
Motivarea sesizării
În motivarea se susține că transmiterea dreptului de proprietate asupra pachetului de acțiuni deținut de stat, prin Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului, către Consiliul local al Municipiului Brașov, iar nu către Municipiul Brașov, contravine dispozițiilor art.121 alin.(2) din Constituție. Se arată că neconstituționalitatea se impune a fi analizată și prin prisma art.44 alin.(1) teza întâi și alin.(2) teza întâi în corelare cu prevederile art.135 alin.(2) lit.b) din Constituție.
Decizia Curții
Admite excepția de neconstituționalitate ridicată și constată că prevederile art.13 din OUG 115/2003 privind privatizarea Societății Comerciale „Roman” – S.A. Brașov și constituirea parcului industrial pe platforma Societății Comerciale „Roman” – S.A. sunt  neconstituționale.
Motivarea deciziei
Potrivit art.121 alin.(2) din Constituție, dispoziții dezvoltate, la nivel infraconstituțional, de art.23 alin.(1) și art.36 alin.(2) lit.c) din Legea nr.215/2001, consiliul local este un organ deliberativ cu caracter colegial, prin care se realizează autonomia locală în comune, orașe și municipii. În acest sens, în calitate de autoritate a administrației publice locale, consiliul local exercită atribuții privind administrarea domeniului public și privat al unităților administrativ-teritoriale, respectiv comune, orașe și municipii. Pe de altă parte, conform art.21 alin.(1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, unitățile administrativ-teritoriale sunt persoane juridice de drept public, cu capacitate juridică deplină și patrimoniu propriu, titulare ale drepturilor și obligațiilor ce decurg din contractele privind administrarea bunurilor care aparțin domeniului public și privat în care acestea sunt parte. Din prevederile constituționale și legale cu privire autoritățile comunale și orășenești, rezultă că, în calitatea sa de autoritate deliberativă a administrației publice locale, consiliul local nu are personalitate juridică și, prin urmare, nu poate avea patrimoniu propriu, astfel încât nu poate exercita drepturi și obligații proprii în cadrul raporturilor juridice. Dimpotrivă, unitatea administrativ-teritorială, în calitatea sa de subiect de drept public titular de patrimoniu, în sensul de drepturi și obligații pe care le exercită în legătură cu bunurile din domeniul său public sau privat, este reprezentată în cadrul raporturilor juridice de către consiliul local, acesta din urmă exercitând drepturile și asumându-și obligațiile existente în patrimoniul unității administrativ-teritoriale

 

În ceea ce privește invocarea dispozițiilor constituționale ale art.44 alin.(1) teza întâi și alin.(2) teza întâi referitor la dreptul de proprietate privată și ale art.135 alin.(2) lit.b) potrivit cărora statul are obligația să asigure protejarea intereselor naționale în activitatea economică, Curtea reține că, astfel cum reiese din ansamblul OUG nr.115/2003, prin adoptarea acestui act normativ s-a avut în vedere tocmai protejarea intereselor naționale în activitatea economică, prin acordarea unor înlesniri la plata obligațiilor bugetare restante și a dobânzilor și penalităților aferente, prin compensare, pentru pregătirea societății și sporirea interesului în procesul de privatizare. Astfel, textul criticat dispune efectuarea transferului cu plată a filialei S.C. „CAF” – S.A. către Consiliul local Brașov, prin compensare cu toate datoriile Societății Comerciale „Roman” – S.A. Brașov către acesta, reprezentând impozite, taxe, contribuții și alte venituri la bugetele locale, iar la data transferului toate datoriile Societății Comerciale „Roman” – S.A. Brașov către Consiliul local Brașov se sting, spre deosebire de prevederile Legii nr.216/2008 10 constatate neconstituționale prin Decizia nr.574 din 16 octombrie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.889 din 8 decembrie 2014, act normativ prin care se dispunea că „se aprobă transmiterea cu titlu gratuit a unui pachet de 1.369.125 de acțiuni deținute de stat la Compania Națională «Administrația Porturilor Maritime» – S.A. Constanța către Consiliul Local al Municipiului Constanța”.

Avocatoo magazin GDPR

Comments
Se incarca...
Vrei să ne știi triști?

Abonează-te la newsletter!

Si vom fi fericiți.
DA-MI MAILURI
close-link