Gaseste un avocat specializat

Avocatoo magazin GDPR

Folosirea apelor

Folosirea apelor se regăsește reglementată în:  Codul Civil, în articolele 604- 610; Legea apelor nr. 107/1996. Apele reprezintă o resursă naturală regenerabilă, vulnerabilă și limitată, element indispensabil pentru…

Fiducia

Conform art. 773 NCC: Fiducia este operațiunea juridică prin care unul sau mai mulți constituitori transferă drepturi reale, drepturi de creanță, garanții ori alte drepturi patrimoniale sau un ansamblu de asemenea drepturi,…

Avocatoo magazin GDPR

Obligația de întreținere

Obligația de întreținere este îndatorirea legală a unei persoane de a asigura altei persoane mijloacele necesare traiului, educării și pregătirii profesionale. Obligația de întreținere este reglementată de art. 513- 534 Noul Cod…

Poprirea

Una din formele procedurale folosite tot mai des în stingerea creanțelor ca urmare a avantajelor pe care le oferă este poprirea, definită ca fiind o procedură indirectă care dă posibilitatea creditorului să urmărească sume de…

Cauțiunea judiciară

Cauțiunea judiciară reprezintă suma de bani ce trebuie depusă de una din părțile procesului, cu titlul de garanție, pentru a acoperi eventualele pagube ce ar rezulta din luarea unor măsuri, la cererea sa, împotriva celeilalte părți.

Avocatoo magazin GDPR

Perimarea cererii

  Perimarea reprezintă sancțiunea prevăzută de Noul Cod de procedură civilă în cazul în care cererea de chemare în judecată, contestația, apelul, recursul sau orice altă cerere adresată instanței de judecată, a rămas în nelucrare din…

Ipoteca imobiliară

  Costituirea ipotecii imobiliare  Ipoteca asupra unui bun imobil se constituie prin înscriere în cartea funciară. Conform art. 2.377 alin. 2 : Ipoteca asupra unei universalități de bunuri nu grevează bunurile imobile cuprinse în…
Vrei să ne știi triști?

Abonează-te la newsletter!

Si vom fi fericiți.
DA-MI MAILURI
close-link