Gaseste un avocat specializat

Avocatoo magazin GDPR

Monitorul Oficial nr. 217, 218, 219, 221 din 12 martie 2018

Monitorul Oficial nr. 217 din 12 martie 2018

Guvernul României
Hotărâre privind actualizarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Nr. 74 din 01-Martie-2018

Curs online GDPR

Guvernul României
Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 460/2011 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale împotriva Traficului de Persoane

Nr. 84 din 07-Martie-2018

Înalta Curte de Casație și Justiție
Decizie Dosar nr. 2.004/1/2017

Nr. 89 din 04-Decembrie-2017

Monitorul Oficial nr. 218 din 12 martie 2018

Guvernul României
Ordonanță de urgență pentru modificarea Legii nr. 321/2006 privind regimul acordării finanțărilor nerambursabile pentru programele, proiectele sau acțiunile privind sprijinirea activității românilor de pretutindeni și a organizațiilor reprezentative ale acestora, precum și a modului de repartizare și de utilizare a sumei prevăzute în bugetul Ministerului pentru Românii de Pretutindeni pentru această activitate

Nr. 12 din 07-Martie-2018

Guvernul României
Ordonanță de urgență pentru modificarea unor acte normative din domeniul protecției mediului

Nr. 13 din 07-Martie-2018

Guvernul României
Ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România

Nr. 14 din 07-Martie-2018

Agenţia Naţională Anti-Doping
Ordin pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei de audiere a sportivilor și a personalului asistent al sportivilor care au încălcat reglementările anti-doping

Nr. 95 din 01-Martie-2018

Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară
Ordin privind modificarea și completarea Procedurii și modalității de alocare a sumelor, precum și raportarea de către beneficiari a stadiului de execuție a lucrărilor pentru lucrările de înregistrare sistematică inițiate de unitățile administrativ-teritoriale, aprobată prin Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 819/2016

Nr. 224 din 07-Martie-2018

Agenția Națională de Administrare Fiscală
Ordin privind aprobarea Listei conturilor de venituri ale bugetului de stat în care se încasează sume din contul de TVA deschis de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA potrivit art. 316 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

Curs online pentru a deveni DPO

Nr. 620 din 08-Martie-2018

Monitorul Oficial nr. 219 din 12 martie 2018

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 44 alin. (2) din Codul de procedură civilă și ale art. 251 alin. (3) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii

Nr. 836 din 14-Decembrie-2017

Guvernul României
Hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcții și amenajări la terenuri din cadrul unor imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale, situate în județele Gorj, Mureș, Giurgiu, Vrancea, Timiș, Dolj, Dâmbovița, Brașov și municipiul București, în vederea scoaterii din funcțiune și casării acestora și pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Nr. 73 din 01-Martie-2018

Agenţia Naţională Anti-Doping
Ordin pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei de apel

Nr. 96 din 01-Martie-2018

Monitorul Oficial nr. 221 din 12 martie 2018

Guvernul României
Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva, aflată sub autoritatea Ministerului Apelor și Pădurilor

Nr. 88 din 07-Martie-2018

Primul-Ministru
Decizie privind înființarea Comitetului interministerial pentru proiectele de cooperare economică cu Republica Populară Chineză

Nr. 113 din 12-Martie-2018

Primul-Ministru
Decizie privind numirea doamnei Diana-Monica Isăilă în calitatea de membru al Consiliului de administrație al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate

Nr. 114 din 12-Martie-2018

Ministerul Tineretului și Sportului
Ordin pentru aprobarea Procedurilor și condițiilor privind autorizarea organizării și desfășurării pe teritoriul României a campionatelor mondiale, europene și regionale și a participării reprezentativelor naționale la campionatele mondiale, europene și regionale organizate în străinătate

Nr. 157 din 21-Februarie-2018

Ministerul Dezvoltării Regionale Şi Administraţiei Publice
Ordin pentru modificarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, nr. 760/2016 privind aprobarea schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor în cadrul Programului operațional regional 2014-2020

Nr. 2254 din 27-Februarie-2018

Avocatoo magazin GDPR

Comments
Se incarca...
Vrei să ne știi triști?

Abonează-te la newsletter!

Si vom fi fericiți.
DA-MI MAILURI
close-link