Gaseste un avocat specializat

Avocatoo magazin GDPR

Monitorul Oficial nr. 213, 214, 215, 216 din 9 martie 2018

Monitorul Oficial nr. 213 din 9 martie 2018

Parlamentul României
Lege pentru modificarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale și a Legii administrației publice locale nr. 215/2001

Nr. 52 din 02-Martie-2018

Curs online GDPR

Președintele României
Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale și a Legii administrației publice locale nr. 215/2001

Nr. 261 din 02-Martie-2018

Camera Deputaților
Hotărâre privind utilizarea temporară, cu titlu gratuit, a unor spații din imobilul Palatul Parlamentului de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice

Nr. 15 din 07-Martie-2018

Senatul României
Hotărâre la propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei (UE) 2016/97 în ceea ce privește data de aplicare a măsurilor de transpunere ale statelor membre – COM (2017) 792 final

Nr. 31 din 05-Martie-2018

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la obiecția de neconstituționalitate a dispozițiilor Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor

Nr. 66 din 21-Februarie-2018

Înalta Curte de Casație și Justiție
Decizie Dosar nr. 2.524/1/2017

Nr. 4 din 22-Ianuarie-2018

Monitorul Oficial nr. 214 din 9 martie 2018

Senatul României
Hotărâre privind propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului – Instalațiile portuare de preluare pentru descărcarea deșeurilor provenite de la nave, de abrogare a Directivei 2000/59/CE și de modificare a Directivei 2009/16/CE și a Directivei 2010/65/UE – COM (2018) 33 final

Nr. 32 din 05-Martie-2018

Senatul României
Hotărâre la propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind transparența și previzibilitatea condițiilor de muncă în Uniunea Europeană – COM (2017) 797 final

Nr. 33 din 05-Martie-2018

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 95/2014 pentru modificarea și completarea Legii recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989, precum și față de persoanele care și-au jertfit viața sau au avut de suferit în urma revoltei muncitorești anticomuniste de la Brașov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, în ansamblul său, precum și, în special, cele ale art. I pct. 4 din ordonanța de urgență

Nr. 832 din 14-Decembrie-2017

Guvernul României
Hotărâre privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național „Secțiunea 1C, subsecțiunea Ogra-Târgu Mureș pe teritoriul localităților Cristești, Gheorghe Doja, Ogra, Sânpaul, Ungheni și Târgu Mureș din județul Mureș“ din cadrul obiectivului de investiții „Autostrada Brașov-Târgu Mureș-Cluj-Oradea“, aflate pe raza localităților Gheorghe Doja și Ungheni din județul Mureș

Nr. 71 din 01-Martie-2018

Ministerul Apărării Naționale
Ordin pentru modificarea și completarea Normelor metodologice specifice privind organizarea și exercitarea controlului financiar preventiv propriu în Ministerul Apărării Naționale, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.120/2014

Nr. M.19 din 03-Februarie-2018

Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară
Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Ripiceni din județul Botoșani

Nr. 154 din 15-Februarie-2018

Ministerul Transporturilor
Ordin privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier – ISCTR

Nr. 264 din 28-Februarie-2018

Monitorul Oficial nr. 215 din 9 martie 2018

Guvernul României
Hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Agenției Naționale pentru Locuințe, instituție publică aflată sub autoritatea Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice

Nr. 82 din 07-Martie-2018

Președintele României
Decret privind conferirea Ordinului Virtutea Militară în grad de Comandor

Nr. 269 din 07-Martie-2018

Fa-ti singur implementarea GDPR

Ministerul Culturii și Identității Naționale
Ordin privind clasarea în Lista monumentelor istorice ca monument istoric, categoria m – monument, II – arhitectură, grupa valorică B, a Fostului cazinou al ofițerilor, situat în Str. Principală nr. 117, satul Dealu Frumos, comuna Merghindeal, județul Sibiu

Nr. 2569 din 11-August-2017

Ministerul Culturii și Identității Naționale
Ordin privind clasarea în Lista monumentelor istorice ca monument istoric, categoria m – monument, II – arhitectură, grupa valorică B, a Sălii comunității, situată în satul Dealu Frumos nr. 13, comuna Merghindeal, județul Sibiu

Nr. 2570 din 11-August-2017

Parlamentul României
Lege privind regimul acordării finanțărilor nerambursabile pentru programele, proiectele sau acțiunile privind sprijinirea activității românilor de pretutindeni și a organizațiilor reprezentative ale acestora, precum și a modului de repartizare și de utilizare a sumei prevăzute în bugetul Ministerului pentru Românii de Pretutindeni pentru această activitate (republicare)

Nr. 321 din 14-Iulie-2006

Monitorul Oficial nr. 216 din 9 martie 2018

Președintele României
Decret privind conferirea Ordinului Național Steaua României

Nr. 274 din 09-Martie-2018

Președintele României
Decret privind conferirea Ordinului Național Steaua României

Nr. 275 din 09-Martie-2018

Președintele României
Decret privind conferirea Ordinului Național Serviciul Credincios

Nr. 276 din 09-Martie-2018

Președintele României
Decret privind conferirea Ordinului Național Pentru Merit

Nr. 277 din 09-Martie-2018

Președintele României
Decret privind conferirea Ordinului Meritul Cultural

Nr. 278 din 09-Martie-2018

Președintele României
Decret privind conferirea Ordinului Meritul Cultural

Nr. 279 din 09-Martie-2018

Președintele României
Decret privind conferirea Ordinului Meritul Cultural

Nr. 280 din 09-Martie-2018

Președintele României
Decret privind conferirea Ordinului Meritul Sanitar

Nr. 281 din 09-Martie-2018

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 13^3 alin. (5) și a sintagmei „numai după identificarea acestora“, cuprinsă în art. 13^4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, prin raportare la teza întâi a acestui articol, referitoare la „acțiunea de vaccinare antirabică a câinilor cu stăpân“

Nr. 23 din 23-Ianuarie-2018

Primul-Ministru
Decizie privind suspendarea, la cerere, a raportului de serviciu al domnului Tiberiu Bărbulețiu, secretar general în cadrul Ministerului Transporturilor

Nr. 112 din 09-Martie-2018

Primul-Ministru
Decizie privind aplicarea mobilității pentru domnul Lilian Onescu din funcția publică de secretar general al Agenției Naționale pentru Arii Naturale Protejate în funcția publică vacantă de secretar general în cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală

Nr. 111 din 09-Martie-2018

Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă
Ordin pentru aprobarea Procedurii de profilare a persoanelor în căutarea unui loc de muncă înregistrate la agențiile pentru ocuparea forței de muncă

Nr. 11 din 04-Ianuarie-2018

Camera Consultanților Fiscali
Hotărâre privind convocarea Conferinței ordinare anuale a Camerei Consultanților Fiscali

Nr. 3 din 06-Martie-2018

Avocatoo magazin GDPR

Comments
Se incarca...
Vrei să ne știi triști?

Abonează-te la newsletter!

Si vom fi fericiți.
DA-MI MAILURI
close-link